Tiltag på markfladen

Bliv introduceret til en række nye og innovative miljøtiltag, der i fremtiden kan være med til at sikre vandmiljøet.

 

Flerårige afgrøder

Miljømæssigt er der et stort potentiale i dyrkning af flerårige grøder på sårbare jorde, som mindsker risiko for udvaskning af kvælstof.  

Paludikultur

Paludikultur er dyrkning af vådlagte arealer med græsser og dyrkningsmetoden har positive klima-, miljø- og naturmæssige effekter.
  

Efterafgrøder

Efterafgrøder er et af de vigtigste virkemidler, som bruges i reguleringen til at reducere kvælstofudvaskningen. Læs om afgrødetyper og økonomi. 

Tidlig såning

Tidlige såning af vintersæd bidrager til, at afgrøden optager mere kvælstof i løbet af efteråret og dermed reduceres jordens udvaskning af kvælstof.

 

Tilbage til forsiden