Planter

Forsøgsarbejde: Ny udgave af Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene

Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene er revideret i forhold til 2019-udgaven.

2021 udgaven af Vejledningen af bedømmelser af Landsforsøgene er i forhold til 2019-udgaven bl.a. revideret vedrørende:

  • I kornafsnittet er der tilføjet et afsnit om bygfluens larve 
  • Bedømmelser af skinfinish, skindfasthed, sølvskurv og black dot i kartofler er tilføjet
  • Billede af fusarium på stængel i majs er tilføjet 
  • Tilretning af tekst vedr. plantetal i majs 
  • Præcisering af registrering af antal aks pr. m2 

Desuden er der foretaget diverse smårettelser i afsnittet om ”Registreringsnettet i korn” og ”Monitering af orange hvedegalmyg i feromonfælder”.  

Billede 1

Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene - 2021

Som tidligere år er ukrudtsnøgle over tokimbladet ukrudt (uddrag fra Ukrudtsbogen, udgivet af Danmark JordbrugsForskning, 4. udgave 2004) og Græsnøglen (fra Bayer Cropscience) kun med i den trykte udgave.

Vejledningen er udsendt til de forsøgsenheder, som har bestilt den. Har man brug for flere, kan de rekvireres hos Hanne Bach (hjb@teknologisk.dk).

For de ivrige læsere kan den allerede nu ses under Kvalitet i Landsforsøgene: Vejledning i bedømmelser.

Vejledningen udleveres også på det årlige kursus "Bedømmelser i Landsforsøgene". Kurset henvender sig til alle, der skal udføre bedømmelser og registreringer i Landsforsøgene og registreringsnettet, såvel erfarne som mindre erfarne konsulenter og forsøgsmedarbejdere.

Vil du vide mere?