Planter

Registreringsnet uge 24: Angreb af skadegørere i korn og kartofler

Mest Septoria ses i LG Skyscraper, KWS Lili og Chevignon.
Bekæmpelse af cikader er aktuel i de først fremspirede kartoffelmarker.

Angreb af bladsvampe i korn bedømmes på hele planten indtil vækststadie 32 (2 knæ udviklet). Fra vækststadie 32 bedømmes angrebet kun på de 3 øverste fuldt udviklede blade af hovedstrået. Procent angrebne planter kan derfor ”falde” ved skiftet fra vækststadie 31 til 32, når der ikke længere bedømmes på hele planten. De vejledende bekæmpelsestærskler er også fastsat ud fra denne bedømmelsesmetode.

Fra vækststadie 45 bedømmes yderligere procent dækning på hver af de to øverste blade.

Se også bedømmelser af sygdomsangreb i observationsparceller foretaget af Tystofte

Vinterbyg

Skoldplet og dernæst bygrust er stadig mest udbredt, og begge sygdomme har bredt sig lidt i den forløbne uge.

Det gennemsnitlige vækststadie er 73 (tidlig mælkemodent stadie), og svampebekæmpelse i vinterbyg er ikke længere aktuel.

Dette var sidste registrering i vinterbyg i år. Vi takker for indberetningerne.

Vinterhvede 

Tabel 1. De gennemsnitlige vækststadier i hvede i de senere år. 

Ugenr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
17 30 30 30 30 30 31 31 31
18 29 30 25 31 31 30 31 30 32 32 31
19 31 31 28 32 32 31 32 31 33 32 32
20 33 33 30 35 33 34 34 32 35 35 34
21 37 35 33 37 35 38 38 40 39 38 37
22 45 44 37 46 38 48 47 53 46 43 40
23 56 50 45 55 41 62 58 66 55 55 52
24 65 58 55 65 51 68 64 71 65 61 62
25 69 63 62 70 58 71 69 75 70 68

Gulrust. Gulrustangrebene har bredt sig i den forløbne uge. Der er i registreringsnettet denne uge fundet mest gulrust i Sheriff, hvor der er fundet gulrust på 30 procent af lokaliteterne, nemlig ved Soderup (100 procent angrebne planter), Åkirkeby (50 procent angrebne planter), Karise (15 procent angrebne planter), Sejet (3 procent angrebne planter) og Nr. Åby og Sønderborg (1 procent angrebne planter) samt ved Hobro (0,01 procent angrebne planter). 

I Heerup er fundet gulrust ved Soderup, Karise og Åkirkeby (5 procent angrebne planter) og Sejet (1 procent angrebne planter).

I Informer er fundet gulrust ved Soderup (1 procent angrebne planter) og Nr. Åby og ved Hobro  (0,01 procent angrebne planter). Det er meddelt, at gulrustfundet ved Sønderborg i Informer i sidste uge alligevel ikke var i Informer, da der var taget fejl af parcellerne.

I KWS Lili er fundet gulrust ved Soderup (25 procent angrebne planter) og Sejet og Karise (5 procent angrebne planter). 

I LG Skyscraper er fundet 10 procent angrebne planter i Åkirkeby, ved Soderup (3 procent angrebne planter) og Sejet (0,1 procent angrebne planter). I Momentum 0,1 procent angrebne planter ved Gørløse og Sejet samt 0,01 procent angrebne planter ved Karise.

I Graham er fundet 50 procent angrebne planter i Åkirkeby.

I april-juni er meldt om gulrust i følgende tilfælde fra praksis nemlig i Heerup ved Juelsminde og Vejle, i Drachmann på Ærø og ved Vejle, i Benchmark på Nordfyn, Odder, Bornholm og Karise samt i Sheriff ved Horbelev på Falster, ved Odense og ved Vojens. 

Gulrust, som findes i ikke modtagelige sorter, indsendes til AU til nærmere undersøgelse for smitteracer.

Brunrust. Der er ikke fundet brunrust. Angreb breder sig især ved høje temperaturer og mest ses oftest i de sydlige egne.

Hvedebladplet. Der er også meldt om angreb af hvedebladplet i nogle marker. Ved forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning anbefales bekæmpelse i modtagelige sorter ved over 50 procent angrebne planter. Til bekæmpelse omkring vækststdie 39 er anbefalet 0,4-0,5 l Propulse + 0,2 l Orius Max/0,15 l Folicur Xpert tilsat 0,25 l Balaya. Til sidste behandling er anbefalet 0,4-0,5 l Propulse + 0,2 l Orius Max/0,15 l Folicur Xpert. 

Septoria. Den store smitte med Septoria som følge af nedbøren i maj blev mange steder især synlig omkring 5.-7. juni. Flere angreb er blevet synlige i den forløbne uge. Se figur 1.

Mest Septoria er fundet i KWS Lili, Chevignon og LG Skyscraper. Det gælder også i de hidtidige bedømmelser ved Tystofe, som der er linket til øverst. Flere af de øvrige sorter har angreb på samme niveau. Informer ligger i den lave ende, men i en del marker med Informer ses også kraftige angreb.

Den første delte aksbehandling blev udført med 0,6-0,8 l Balaya. Grundet det høje smittetryk af Septoria i mange hvedemarker, er den sidste delte aksbehandling anbefalet i alle marker i år. Omkring 0,4 l Propulse blandet med 0,2 l Folicur Xpert eller blandet med 0,25 l Orius Max er anbefalet ved den sidste delte aksbehandling. I marker uden væsentlige angreb på 3. øverste blad kan dosis reduceres lidt. Dosis øges lidt i marker med usædvanlig kraftige angreb. I marker med meget Septoria er det anbefalet at holde maks.14 dage mellem de to behandlinger.

Sprøjtefristen for Propulse er vækststadie 61 ( begyndende blomstring) og vækststadie 69 (afblomstret) for Folicur Xpert og Orius Max.

Viverda og Bell kan også anvendes ved sidste behandling. Disse og andre midler med epoxiconazol skal opbruges i år og må ikke anvendes og opbevares pr. 30. oktober 2021.

Vær i år ved det høje smittetryk ekstra opmærksom på triazolreglerne. 1,0 l af de følgende midler bidrager med følgende til triazolreglerne: 

Orius Max: 80 procent
Folicur Xpert: 64 procent
Prosaro: 50 procent
Proline Xpert: 32 procent
Balaya: 67 procent
Bell: 54 procent
Viverda: 40 procent

Det gennemsnitlige vækststadie er 62 (begyndende blomstring).

Bladlus. Der er kun fundet bladlus på omkring 5 procent af lokaliteterne og kun med op til 2 procent angrebne strå.

 
Udviklingen af Septoria i hvede i registreringsnettet i 2021 og i de 2 foregående år (procent angrebne planter).

Figur 1. Udviklingen af Septoria i hvede i registreringsnettet i 2021 og i de 2 foregående år (procent angrebne planter). Der er et dyk omkring vækststadie 32, hvor bedømmelsen skifter fra at blive udført på hele planten til kun på de 3 øverste fuldt udviklede blade.

Angrebsgraden af Septoria varierer fra sort til sort og også fra landsdel til landsdel. Der er fundet mest Septoria i KWS Lili, Chevignon, og LG Skyscraper.

Foto 1. Angrebsgraden af Septoria varierer fra sort til sort og også fra landsdel til landsdel. Der er fundet mest Septoria i KWS Lili, Chevignon, og LG Skyscraper. 

Sprøjtemist med gulrust ved første sprøjtning i Benchmark fotograferet 13. juni 2021

Foto 2. Sprøjtemist med gulrust ved første sprøjtning i Benchmark fotograferet 13. juni 2021 af Kirsten Friis Vestergaard, Velas.

Spætninger i bladene ses i flere sorter. Her i KWS Extase fotograferet 14. juni 2021

Foto 3. Spætninger i bladene ses i flere sorter. Her i KWS Extase fotograferet 14. juni 2021 af Irene Skovby Rasmussen, VKST. Det antages, at kraftig solindstråling er årsag til spætningerne. Symptomet tillægges mindre betydning.

Gule bladspidser efter svampesprøjtning i varmt vejr ses flere steder, men tillægges i de fleste tilfælde kun mindre betydning.

Foto 4. Gule bladspidser efter svampesprøjtning i varmt vejr ses flere steder, men tillægges i de fleste tilfælde kun mindre betydning.

Triticale

I triticale er kun registreret i 10 marker. Meldug er fortsat mest udbredt og har igen bredt sig i den forløbne uge. Der er udløst meldugbekæmpelse i ca. 55 procent af de ubehandlede marker i denne uge. Tilfælde af mere udbredte angreb er fundet i alle fire sorter, dvs. i  Brehat, Cappricia, Probus og Trias. 

Meldug bekæmpes i modtagelige sorter frem til blomstring (vækststadie 65) ved over 75 procent angrebne planter.

Der er fundet mest gulrust i Cappricia og i 40 procent af de ubehandlede marker. Angrebene i Trias og Brehat er mindre udbredte og svagere. Der er kun fundet gulrust i Probus i 1 tilfælde nemlig på Sejet (1 procent angrebne planter).

Bekæmpelse af gulrust anbefales i modtagelige sorter (2-3 i modtagelighed, kun Cappricia af ovennævnte sorter) ved konstateret forekomst eller ved angreb i området frem til blomstring (vækststadie 65). 

Det gennemsnitlige vækststadie er 66 (blomstring), mens de længst udviklede marker er afblomstrede.

Evt. svampebekæmpelse i triticale er nu ikke længere aktuel i de fleste marker.

Dette var sidste registrering i triticale i år. Vi takker for indberetningerne.

Udviklingen af meldug i triticale i registreringsnettet i 2021 og i de 2 foregående år (procent angrebne planter).

Figur 2. Udviklingen af meldug i triticale i registreringsnettet i 2021 og i de 2 foregående år (procent angrebne planter).

Rug

Angrebene af brunrust har bredt sig en lille smule, men ligger stadig på et lavt niveau. Der er fundet brunrust i ca. 10 procent af observationerne. 

Bekæmpelse af brunrust i rug anbefales ved over 10 procent angrebne planter frem til vækststadie 69 (afsluttet blomstring). Rugen er nu afblomstret, og bekæmpelse er ikke længere aktuel.
I rug foretages færre registreringer.

Bedømmelsen i den kommende uge er sidste registrering i rug i år.

Udviklingen af brunrust i rug i registreringsnettet i 2021 og i de 2 foregående år (procent angrebne planter).

Figur 3. Udviklingen af brunrust i rug i registreringsnettet i 2021 og i de 2 foregående år (procent angrebne planter).

Vårbyg

Skoldplet er stadig mest udbredt og har bredt sig lidt i den forløbne uge. Der er ingen tydelige sortsforskelle. 

Vær især opmærksom på angreb af både skoldplet og bygbladplet ved forfrugt byg og samtidig reduceret jordbearbejdning. 

Bygbladplet er næstmest udbredt. Størst behov for bekæmpelse er i RGT Planet, hvor der er udløst bekæmpelse i ca. 30 procent af de ubehandlede marker. Der er også udløst bekæmpelse i mindre omfang i andre sorter.

Bygbladplet bekæmpes i modtagelige sorter frem til blomstring (vækststadie 65) ved over 25 procent angrebne planter. 

Enkeltstående planter, som er kraftigt angrebne af bygbladplet, skyldes smitte via udsæden.Trods bejdsning vil der være udsædsbåren smitte, som ikke bekæmpes.

Bygrust er mindre udbredt, og der er pt. kun udløst bekæmpelse i 1 procent af de ubehandlede marker. Bygrust bekæmpes i modtagelige sorter frem til blomstring (vækststadie 65) ved over 10 procent angrebne planter.

Til bekæmpelse omkring skridning kan anvendes 0,25-0,35 l Propulse blandet med 0,1-0,2 l Folicur Xpert eller blandet med 0,15-0,25 l Orius Max eller blandet med 0,15-0,25 l Comet Pro. Ved meget skoldplet bruges de højeste doser.

Markernes udvikling varierer fra vækststadium 37 (fanebladet synligt) til 55 (under skridning). Det gennemsnitlige vækststadie er 47 (første stak snart synlig).

Skadedyr. Der er kun fundet bladlus i 15 procent af markerne og kun med op til 5 procent angrebne strå. Der er fundet kornbladbillelarver i 25-30 procent af observationerne og med op til 10 procent angrebne strå. Larverne bekæmpes indtil omkring begyndende skridning ved 0,5-1 larve pr. aksbærende strå.

Udviklingen af skoldplet i vårbyg i registreringsnettet i 2021 og i de 2 foregående år (procent angrebne planter). Bemærk at y-aksen kun går til 30.

Figur 4. Udviklingen af skoldplet i vårbyg i registreringsnettet i 2021 og i de 2 foregående år (procent angrebne planter). Bemærk at y-aksen kun går til 30.

Udviklingen af bygrust i vårbyg i registreringsnettet i 2021 og i de 2 foregående år (procent angrebne planter).

Figur 5. Udviklingen af bygrust i vårbyg i registreringsnettet i 2021 og i de 2 foregående år (procent angrebne planter).

Plettypen af bygbladplet i vårbygsorten Ellinor fotograferet 14. juni 2021

Foto 5. Plettypen af bygbladplet i vårbygsorten Ellinor fotograferet 14. juni 2021 af Irene Skovby Rasmussen, VKST. På billedet til venstre ses begyndende udvikling af nettypen af bygbladplet, som oftest er mest udbredte type af bygbladplet.

Et mindre godt såbed til vårbyg har sjældent haft så store konsekvenser som i år.

Foto 6. Et mindre godt såbed til vårbyg har sjældent haft så store konsekvenser som i år. 

Havre

Der er ikke fundet angreb af meldug. 

Der er fundet havrebladplet i nogle marker. Angreb kan forveksles med havrepletbakteriose, som der også er meldt om angreb af i nogle havremarker. Se Havrepletbakteriose i flere havremarker.
Det gennemsnitlige vækststadie er 41 (fanebladets bladskede begynder at strække sig).

Skadedyr. Der er kun fundet bladlus i  20 procent af markerne og kun med op til 5 procent angrebne strå. Der er fundet kornbladbillelarver i 50-60 procent af observationerne og med op til 5 procent angrebne strå. Larverne bekæmpes indtil omkring begyndende skridning ved 0,5-1 larve pr. aksbærende strå.

I havre foretages få registreringer.

Hvedegalmyg

Flyvningen følges via feromonfælder i ca. 60 vinterhvedemarker i planteavlskonsulenternes registreringsnet. 

Følgende af de dyrkede sorter er resistente mod den orangegule hvedegalmyg, og bekæmpelse er derfor ikke aktuel: Heerup, Kalmar, KWS Firefly, KWS Scimitar, LG Skyscraper, Pondus, RGT Saki og Sheriff.

Der er flyvning på de fleste lokaliteter, men på et lavt niveau. Den vejledende bekæmpelsestærskel i modtagelige sorter er 120 hvedegalmyg pr. fælde pr. dag, såfremt hveden samtidig er i vækststadium 43-61 (svulmning af fanebladets bladskede til begyndende blomstring). Ved over 30 hvedegalmyg pr. fælde pr. dag er der også en risiko, men det er usikkert, om bekæmpelse er rentabel. 

De højeste fangster pt. ligger kun på 26-32 hvedegalmyg pr. fælde pr. dag. Den lave tærskel på 30 hvedegalmyg pr. fælde pr. dag er kun overskredet på en enkelt lokalitet. En del marker er ikke længere modtagelige for angreb.

Husk også at følge udviklingen i vårhvede, hvor der oftere end i vinterhvede er et sammenfald mellem væsentlig flyvning og et modtageligt udviklingstrin.

Cikader i kartofler

4. aflæsning af fangster af cikader på gule limplader i stivelseskartofler er foretaget. Fangsterne er fra uge 23 og de første dage i indeværende uge. Limpladerne aflæses 1 gang om ugen.

Der var i uge 22 en massiv og kraftig indflyvning af cikader. Indflyvningen er nu aftaget, men der fanges fortsat op til 331-415 cikader pr. limplade. De først fremspirede marker anbefales behandlet mod cikader fire uger efter indflyvning, som var i uge 20. Det vil sige, at behandling med 0,15 kg Mospilan er aktuel nu i indeværende uge 24 (14.-20. juni). Bekæmpelse er rettet mod de voksne cikader og evt. nymfer. Behandling i marker, som kun lige er fremspiret, anbefales udført i uge 25.

Nærbillede af grøn cikade på gul limplade fotograferet 9.juni 2021.

Foto 7. Nærbillede af grøn cikade på gul limplade fotograferet 9.juni 2021.

Vil du vide mere?

Støttet af