Mælkeprøver ved goldning og efter kælvning af i alt 500 køer skal afsløre, hvilken effekt goldning med antibiotika har på bakterieforekomsten

Kvæg

Samme yversundhed hos kvæg med mindre antibiotika – kan det lade sig gøre?

Kan vi – uden konsekvenser - skære 50-75 pct. af antibiotikaforbruget til goldbehandling? Det undersøges netop nu.

Nyhed

16. december 2022

 Opdateret 19. december 2022

Selvom antibiotikaforbruget til køer falder flot, er der hele tiden fokus på, om vi kan bruge antibiotika endnu mere effektivt. Derfor afprøver SEGES Innovation og Københavns Universitet netop nu to forhold inden for goldbehandling, der sandsynligvis kan sende forbruget endnu længere ned.

Forsøg med goldning af køer med lavt celletal

For det første bliver det undersøgt, om køer med celletal under 200.000 har effekt af goldbehandling med antibiotika. Ph.d.-studerende Nadja Alsted fra Københavns Universitet står bag initiativet, der er planlagt til at omfatte 250 køer.

”Vi har en ide om, at det ikke kan betale sig at behandle køer med så lavt celletal, men at de kurerer sig selv,” fortæller hun.

I forsøget deles køer i to grupper, der goldbehandles hhv. med og uden antibiotika. Efterfølgende ses på helbredelsesfrekvensen og forekomsten af bakterier i de to grupper.

H2: Er kirtelbaseret goldbehandling lige så god som kobaseret goldbehandling?

I en anden indsats, fokuseres på køer med celletal over 200.000. Her undersøges, om der er effekt af at behandle alle fire kirtler, eller om helbredelsesfrekvensen er lige så høj hos køer, hvor udelukkende de inficerede kirtler behandles. 250 køer medvirker.

”Gamle studier viser, at det kunne betale sig at behandle kobaseret – altså alle fire kirtler, men nyere studier tyder på, at kirtel-baseret behandling kan have lige så god effekt som ko-baseret, fordi man har fået styr på så meget andet fx hygiejne, fodring, opstaldning mv.,” fortæller Nadja Alsted.

Undersøgelsen løber i hele 2023 og er en del af en større indsats iværksat af SEGES Innovation.

Mælkeprøver ved goldning og efter kælvning af i alt 500 køer skal afsløre, hvilken effekt goldning med antibiotika har på bakterieforekomsten

Mælkeprøver ved goldning og efter kælvning af i alt 500 køer skal afsløre, hvilken effekt goldning med antibiotika har på bakterieforekomsten. Foto: SEGES Innovation.

Emneord

Vil du vide mere?

Støttet af