Aktuelt til dyrlæger nr. 3 - 2017

Læs om Gratis klovseminar, ændringer i DMS nøgletalsudskriften og nyt vedrørende reproduktion i DMS Dyreregistrering

 
 


Læs tidligere numre af Aktuelt til Dyrlæger
 

Indhold:

Ny Nøgletalsudskrift erstatter tidligere version

NYT vedr. Reproduktion i DMS Dyreregistrering

Gratis Klovseminar

 

Ny Nøgletalsudskrift erstatter tidligere version

Efter at have eksisteret i over 20 år fortjente Nøgletalsudskriften at blive opdateret. Den opdaterede udskrift ”Nøgletal” viser de vigtigste nøgletal inden for de forskellige dele af produktionen og ligger under Analyseudskrifter.  
De enkelte blokke kan også tilvælges under "Udskrifter", når du selv opretter nye tilpassede analyseudskrifter. Hovedparten af nøgletallene kendes allerede fra bl.a. Mælkeproduktionsopgørelsen og Nøgletalstjek. Der er dog også helt nye tal på udskriften: 

  • Under ”Dyrestatus og –omsætning” ses nu en opgørelse over omsætningerne i de forskellige dyregrupper. Kvierne er her delt op i hhv. opdrætskvier og slagtekvier.
  • I blokken ”Sundhed” vises driftsenhedens sundhedsstatus for forskellige smitsomme sygdomme. Desuden er der også opgjort sygdomstilfælde/årsdyr for ungdyrene. 
  • Blokken ”Kødproduktion” viser Daglig nettotilvækst (gram) for kvier, tyre samt stude. De øvrige slagteresultater opgøres nu også særskilt på hhv. tyre og stude.

Se en film om den nye udskrift her

Vil du vide mere? 

Så tryk på "Hjælp" i DMS. I både vejledningen ”Nøgletalskataloget”  til Nøgletalstjek og i den specifikke vejledning til analyseudskriften Nøgletal er der hjælp at hente.
 
Den hidtidige "Nøgletal" vil være tilgængelig indtil d. 13. juni 2017 hvor den lukkes.

Konsulent Nina Kloster, Digital, nnk@seges.dk

 

NYT vedr. Reproduktion i DMS Dyreregistrering

  1. Nye indikatorer i KMP under Reproduktion
  2. Ny overordnet Nøgletalsudskrift, hvor der indgår en blok med udvalgte Reproduktionsnøgletal
  3. Rettelser i KMP giver højere insemineringspct. for både køer og kvier

Læs mere her

 Specialkonsulent Søs Ancker, HusdyrInnovation, sanc@seges.dk

Husk tilmelding til

Gratis seminar om klovsundhed med teori og praktiske øvelser

Se invitationen her
Tilmelding senest den 6. juni