Økologi

Hensigtsmæssig placering af nye biogasanlæg i Danmark

SEGES og Teknologisk Institut, AgroTech har for Erhvervsstyrelsen udarbejdet en kortlægning af eksi-sterende biogasanlæg og potentiel biomasse til biogasanlæg. Der er peget på 20 områder i landet, hvor der er potentiale for at etablere nye biogasanlæg.

Download den fulde rapport

Vil du vide mere?

Emneord