Økologi, Planter

Nyt inspirationskatalog stiller skarpt på praktiske erfaringer med reduceret jordbearbejdning i økologien

Reduceret jordbearbejdning passer godt til den økologiske tilgang til arbejdet med jorden, men det giver også udfordringer. Der er dog efterhånden en del erfaringer, som er værd at sætte fokus på.

I kataloget møder du:

  • 6 danske økologer, der deler deres motivation og erfaringer med at reducere jordbearbejdningen på deres bedrifter.
  • økologen Alfred Grand fra Østrig, der praktiserer direkte såning med Roller Crimper-metoden.

Bedrifterne er forskellige, men det er primært planteavlsbedrifter, som er ligger forskellige steder i landet.

Sidst i kataloget kan du læse om, hvordan vi hos SEGES Økologi Innovation er i gang med at udvikle metoder til reduceret jordbearbejdning i økologien.

Hent kataloget om reduceret jordbearbejdning

Kataloget er tænkt som en inspiration til økologiske landmænd, og det er ikke en vejledning i, hvordan man skal praktisere reduceret jordbearbejdning som økolog.

Kataloget kan downloades, og så er der mulighed for at bestille et printet eksemplar hos Vibeke Finderup Christensen på vifc@seges.dk.

Ved forsendelse til f.eks. rådgivningscentre, hvor flere kan have interesse i et eksemplar af kataloget, gå da gerne sammen om én forsendelse af flere kataloger, så både porto og administrationsomkostninger begrænses.

Kataloget udspringer af projektet ’Sund Jord – en investering i dyrkningssikkerhed og udbytte’. Hvor målet er at øge dyrkningssikkerhed og udbytter ved at forbedre jordens frugtbarhed. 

Vil du vide mere?

Støttet af