Planter

IPM kommer højt på dagsordenen

3 innovative landmænd sætter sammen med forskere og rådgivere fokus på at finde nye løsninger på udfordringerne inden for planteværn. Det gælder f.eks. stigende problemer med græsukrudt og resistens. Overordnet er målet at blive mindre afhængig af pesticiderne.

I 2020-2022 er SEGES leder af et projekt, vi kalder IPM Innovationsbrug. Sammen med Rune Gjengedal fra Hverringe Gods ved Kerteminde, Laue Skau, Dalgaarden ved Haderslev og David Peter Friderichsen, Gammelgaard God ved Søllested skal forskere og rådgivere sætte viden om integreret plantebeskyttelse (IPM) i spil, så planteproduktionen i mindre grad bliver afhængig af pesticider.

Vi skal arbejde med at løse nogle af tidens udfordringer med græsukrudt og stigende problemer med resistens hos både ukrudt, svampe og skadedyr gennem brug af beslutningsstøtteværktøjer/varslinger og skadestærskler.

De 3 bedrifter er udvalgt blandt 10 kandidater, som tilbød at være værter for projektet. 
”Vi har besøgt 10 spændende bedrifter, som alle tænker langsigtet og gerne vil udvikle deres planteproduktion. Herefter har vi været nødt til at begrænse os til 3, som repræsenterer forskellige bedriftstyper og udfordringer”, siger projektleder Poul Henning Petersen. 

Blander teori og praksis

Ideen med innovationsprojektet er at mødes ansigt til ansigt og kombinere landmændenes viden og erfaring med forskeres og rådgiveres mere teoretiske tilgang. Vi har i juni 2020 mødtes første gang og fundet frem til forskellige udfordringer, som skal løses. Det centrale omdrejningspunkt bliver i høj grad sædskifter.

”Her på egnen har vi store problemer med italiensk rajgræs. Vinterhvede giver en god bundlinje, men vi er nødt til at ændre strategi, ellers ødelægger vi det for os selv”, siger Lauge Skau, Dalgaarden.

Rune Gjengedal, Hverringe Gods er bekymret for fremtiden som frøavler. 
”Hvis vi ikke finder løsninger mod væselhale får vi problemer, for kunderne kræver høj kvalitet af frøvaren”, siger han.

David Peter Friderichsen har indkørt conservation agriculture (CA) som dyrkningssystem. ”Jeg er sikker på, at vi de kommende år bliver opmærksom på nye potentialer, som jeg glæder mig til at arbejde med”, siger han. 

På rådgiversiden deltager Patriotisk Selskab, Sønderjysk Landboforening og Agrovi. Aarhus Universitetet deltager med deres viden og har desuden til opgave at monitere udviklingen for udvalgte indsatsområder. På frøavlssiden har vi ekspertise med fra DLF. I forløbet satser vi også på at inddrage andre aktører, når det er aktuelt for at finde nye metoder, f.eks. inden for præcisionssprøjtning.

En del af projektet er at formidle viden om IPM. Det sker gennem artikler i fagbladene og under temaet IPM på det nye LandbrugsInfo.

Projektet er støttet af Miljøstyrelsen fra en pulje af midler, som folketingets forligspartier bag pesticidaftalen har afsat til IPM Innovationsbrug. Samtidig skal projektet styrke IPM indsatsen i Danmark. IPM er en del af de krav, som EU forventer, at Danmark lever op til for at sikre bæredygtig anvendelse af pesticider.

For yderligere information kontakt gerne Poul Henning Petersen eller Carsten Fabricius – se kontaktoplysninger nederst på siden.

Vil du vide mere?