Planter, Økologi

100 % økologiske grønsagsfrø i 2036 – hvordan når vi i mål?

Vi vil diskutere, hvordan vi arbejder hen imod målet, og hvilke indsatser der er i gang i Danmark og i udlandet - og særligt hos grønsagsforædlerne, som bærer nøglen til at komme i mål.

Dato
15. december 2022

Pris
Gratis

Tidspunkt
09:00 - 11:00

Tilmeldingsfrist
14. december 2022

Sted
Online

Program og tilmelding

Vi taler med nøglepersoner omkring de faglige udfordringer, som branchen står overfor i dag, og om de muligheder, der er for at udvikle produktionen, som gør det muligt at opnå 100 % økologiske grønsagsfrø i 2036. Næsten al forædling af grønsagsfrø foregår i udlandet – primært i Holland. Frø af høj kvalitet efterspørges af økologiske grønsagsavlere, men den økologiske frøproduktion og forædling kan endnu ikke imødekomme denne efterspørgsel.

Deltag i webinaret, bliv opdateret på seneste nyt og vær med i udvekslingen af viden om økologisk forædling og frøproduktion. Det er nu, vi skal samle kræfterne på tværs af landegrænser for at imødekomme fremtidens efterspørgsel på økologiske grønsagsfrø i Danmark.

Vi lægger op til, at vi vender relevante emner i plenum, og at alle deltagere er med i online meningsmålinger undervejs for at tage temperaturen på relevante områder.

Se det fulde program

 

Vil du vide mere?