Planter

Dispensation til Gozai (pyraflufen-ethyl) til nedvisning af kartofler til lagring i 2020

Miljøstyrelsen har godkendt nu godkendt Gozai (pyraflufen-ethyl) reg. nr. 604-29 til nedvisning af kartofler til lagring i 2020.

Dispensationen gælder i 120 dage fra 10. juli til den 28. oktober 2020, hvorefter der er både anvendelses- og opbevaringsforbud. Fristen for salg i detailled 21. oktober 2020.

Betingelser for anvendelse

 • Gozai må kun anvendes til nedvisning af kartofler til lagring og ikke senere end 14 dage før høst.
 • Brugsanvisningens doseringsangivelser på 2 x 0,8 l/ha må ikke overskrides. Den sidste sprøjtning skal være udført senest BBCH 92.
 • Der skal være 7 dage mellem de to behandlinger.
 • Må ikke anvendes nærmere end 15 meter fra vandmiljøet.
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3 områder
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.

Anvendelse af Gozai

 • Gozai virker kun hvor det rammer (kontaktvirkning)
 • Nedvisning skal påbegyndes 3 til 5 dage tidligere end kendt for nedvisning med Reglone (forbudt)
 • Det tager længere tid, før kartoflerne er skindfaste i forhold til nedvisning med Reglone
 • For at opnå bedst effekt behandles om formiddagen. Gozai skal have 4 til 6 timers dagslys for at virke optimalt.
 • Sprøjtes der på grøn top anvendes 300 til 400 l vand pr. ha. 
 • Gozai er regnfast efter 2 timer.
 • Der altid skal anvendes 1,5 l/ha Renol olie sammen med Gozai for at øge effekten. I nogle forsøg er der en tendens til at effekten øges ved øget olietilsætning.
 • Ved kraftig top/vækst er 2 x 0,8 l/ha Gozai ikke nok til at opnå 100% nedvisning
 • Anvend aftopning eller tilsvarende, fjern evt. kun de øvre blade.
 • Der kan blandes med et svampemiddel, hvis der samtidig ønskes effekt mod kartoffelskimmel (knoldskimmel). Pga. olietilsætningen kan der ikke blandes med fluazinam-produkter.
 • Ved udsprøjtning vælges dyser, der giver små dråber, så der opnås en god dækning af de grønne plantedele.
I de fleste andre lande er der både Spotlight og Gozai til rådighed for nedvisning af kartofler. Danmark står derfor i en særlig situation, hvor nedvisning skal foretages med kun ét middel, som har primær effekt overfor stængler. Forsøg i 2018 og 2019 har vist at midlet også har effekt, hvis det udbringes på grøn top men med en markant langsommere virkning sammenlignet med den tidligere anvendte Reglone. Der er udført en enkelt demonstration, hvor der tilsyneladende var god effekt af en delvis aftopning, forud for behandling med Gozai men dette er meget usikkert. Aftopning har en flere andre uheldige sideeffekter, så som risiko for spredning af sortbensyge, øget genvækst og trykskader, men kan være en nødvendighed ved kraftig topvækst.
 
Der vil i 2020 udføres forskellige demonstrationer med fokus på behandling (topknusning, brakpudsning, pelargonsyre) af kartofler før de to behandlinger med Gozai.
 

Vil du vide mere?

Støttet af