Planter

Nye bejdsemidler i enkelte rapssorter

Ny skadedyrs- og/eller svampebejdse i DK Exclaim og DK Expansion.

Bayer oplyser, at vinterrapssorten DK Exclaim tilbydes bejdset med skadedyrsmidlet Buteo Start til kommende sæson. Buteo Start indeholder aktivstoffet flupyradifurone (480 g/l). Midlet er godkendt i Polen, og bejdset raps kan eksporteres herfra.

Der foreligger kun registreringsforsøg fra Bayer med midlet, hvor der mod gnav fra rapsjordlopper er opnået effekt til og med kimbladstadiet, dvs. en relativ kortvarig effekt. Der er dog tale om en anden virkemekanisme end pyrethroider, og det er positivt, da der i flere andre lande er udviklet resistens hos rapsjordlopper mod pyrethroider. Bejdsningen giver også en lidt længere reaktionstid ved bekæmpelsesbehov, selv om effekten er kortvarig. Merprisen kan pt. ikke oplyses.

Bayer oplyser, at 1-2 sorter i kommende sæson også vil være bejdset med svampemidlet Scenic Gold, som indeholder aktivstofferne fluopicolide (200 g/l) og fluoxastrobin (150 g/l). Midlet er bl.a godkendt i Ungarn og har effekt mod bl.a kålskimmel, som i visse år kan hæmme sentsået raps. Merprisen kan pt. ikke oplyses. Svampe i fremspiringsfasen er sjældent et problem i raps.

Bayer udfører i efteråret 2020 en række demonstrationer hos ca. 50 landmænd med bejdsning med Scenic Gold hhv. Scenic Gold + Buteo Star for at få flere erfaringer.

DEKALB oplyser, at det meste af deres udsæd vil være bejdset med Integral Pro i kommende sæson, men at DK Exclaim vil være bejdset med Buteo Start eller med Buteo Start + Scenic Gold. DK Expansion vil være bejdset med Scenic Gold.

Rapssorter fra andre firmaer vil til kommende sæson igen være bejdset med Integral Pro. Udsæd bejdset med Lumiposa 625 FS forventes kun at blive udbudt i meget begrænset omfang. Se yderligere om de to sidstnævnte midler i Effekt af anvendte bejdsemidler i vinterraps.

Vil du vide mere?

Støttet af