Tilskud til at etablere ny skov på landbrugsjord

Natur og vandmiljø, Planter

Ansøgningsrunden for privat skovrejsning 2020 er åben

Det er nu muligt at søge i hele landet. Du skal dog være opmærksom på, at projekter inden for delvandoplande med kvælstofindsatsbehov fra skovrejsning stadigvæk bliver prioriteret højest.

Under tilskudsordningen for privat skovrejsning kan du søge tilskud til at etablere ny skov på landbrugsjord, som du ejer. Dette års ansøgningsrunde er åben fra onsdag d. 1. juli og lukker onsdag d. 30. september 2020. 

Der er i år afsat 70 mio. kroner til privat skovrejsning, hvilket er en fordobling i forhold til tidligere år. Det giver mulighed for, at der kan rejses op imod 2.500 hektar ny skov.

Formålet med tilskud til privat skovrejsning er at reducere landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet og beskytte grundvandet. Privat skovrejsning er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-20, der har til formål at udvikle landdistrikterne. Tilskud givet efter denne vejledning medfinansieres af EU landdistriktsmidler med 75%, og er således underlagt EU's regelsæt om Udvikling af Landdistrikter.

Vil du vide mere?