Tilskud til at etablere ny skov på landbrugsjord

Natur og vandmiljø, Planter

Ansøgningsrunden for privat skovrejsning 2020 er åben

HUSK fristen for ansøgning om tilskud til privat skovrejsning lukker 30. sep. Du skal være opmærksom på, at projekter inden for delvandoplande med kvælstofindsatsbehov fra skovrejsning stadigvæk bliver prioriteret højest.

Nyhed

02. juli 2020

 Opdateret 28. september 2020

Under tilskudsordningen for privat skovrejsning kan du søge tilskud til at etablere ny skov på landbrugsjord, som du ejer. Dette års ansøgningsrunde er åben fra onsdag d. 1. juli og lukker onsdag d. 30. september 2020. 

Der er i år afsat 70 mio. kroner til privat skovrejsning, hvilket er en fordobling i forhold til tidligere år. Det giver mulighed for, at der kan rejses op imod 2.500 hektar ny skov.

Formålet med tilskud til privat skovrejsning er at reducere landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet og beskytte grundvandet. Privat skovrejsning er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-20, der har til formål at udvikle landdistrikterne. Tilskud givet efter denne vejledning medfinansieres af EU landdistriktsmidler med 75%, og er således underlagt EU's regelsæt om Udvikling af Landdistrikter.

Hvis du har tilsagn om tilskud til privat skovrejsning, får du udbetalt dit tilskud i to rater. Du skal selv søge om at få udbetalt dit tilskud, når du er klar. Du skal huske at søge om 2. rate af dit tilskud senest 8 år efter, at du har søgt om 1. rate af dit tilskud.
Læs mere på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside: Privat skovrejsning: Husk at søge om udbetaling af 2. rate af dit tilskud

Vil du vide mere?

Støttet af