Oversigt over Oplandskonsulenter

På denne side finder du en liste over de Oplandskonsulenter, som deltager i Oplandsproces, som fremmod 2021 skal bidrage til at finde egnede placeringer til ca. 1.000-2.000 minivådområder.

Ny side 1

Region Sjælland

   
Kjeld Petersen 57 86 50 46 el. 23 24 68 62 kbp@vkst.dk
Mikael Kirkhoff Samsøe 57 86 53 20 el. 21 46 74 58 mks@vkst.dk
Lars Åge Klausen                       88 70 58 03 el. 22 46 74 90 lkl@agrovi.dk
Robert Nøddebo Poulsen 26 13 05 55  info@spectrofly.dk
   

Region Fyn

   
Mette Larsen Baadegaard       63 40 71 32 el. 23 74 30 66 mlb@centrovice.dk
Birthe Thordahl Christensen   63 40 71 30 el. 21 13 82 04 btc@centrovice.dk
Anne Sloth 63 62 25 10 el. 23 21 31 91  asl@centrovice.dk
Asger Thode Kristensen 73 20 27 45 el. 29 60 92 95 ask@slf.dk
Jes Brinch Jessen 73 74 20 37 el. 40 50 47 17 jbj@lrs.dk
   

Region Sønderjylland

   
Asger Thode Kristensen 73 20 27 45 el. 29 60 92 95 ask@slf.dk
Peter Aalykke Jensen 51 36 85 27 paj@slf.dk
Aksel Ravn 76 34 17 16 el. 24 41 27 16  abr@khl.dk
Anne R. Ravnshøj 76 60 23 92 el. 51 30 96 97  arr@sagro.dk
Britt Bjerre Paulsen 74 36 50 79 el. 61 61 79 93 bbp@landbosyd.dk
Rikke Ilsøe Mogensen 96 81 42 23 el. 20 19 35 85
rim@vjl.dk
   

Region Midtjylland

   
Kjartan Einarsson 20 47 96 20 kje@lmo.dk
Jan Bjørnkær Jensen 40 41 41 20 jbj@lmo.dk
Børge O. Nielsen 20 32 82 65 bon@lmo.dk
Lars Gammelvind 20 71 51 63 lhg@lmo.dk
Cammi Aalund Karlslund 23 35 81 52
cam@lbfos.dk
Rikke Skyum 87 91 20 45 el. 20 28 01 89  rsk@landboforening.dk
   

Region Nordjylland

   
Helle Kalkrup 96 63 05 68 el. 21 41 66 82
hek@lemvig-landbo.dk
Lene Gadgaard 96 63 05 49 el. 24 76 53 95
lg@lemvig-landbo.dk
Michael Palsgaard 96 35 13 80 mpa@agrinord.dk
Rune Hjortbak 96 35 11 99 ruh@agrinord.dk
Anna Birgitte Thing 96 24 25 81 el. 21 48 88 02 abt@landbonord.dk
Camilla Lerbjerg Thomsen 96 24 25 99 el. 40 83 31 41
clt@landbonord.dk
Anders Lehnhardt 96 15 30 08 el. 40 29 38 63
ale@landbo-limfjord.dk
Karen V. Thomasen 96 29 69 32 el. 40 11 65 50 kvt@sagro.dk
   

Ikke geografisk fastlagt

   
Eja Lund 22 68 56 72 ejlu@niras.dk