Planter

Registreringsnet uge 36: Rapsjordlopper i vinterraps

I flere marker er bekæmpelse rettet mod bladgnav aktuel. Bekæmpelse rettet mod larver er ikke aktuel endnu.

Forekomsten af rapsjordlopper følges igen i år på ca. 65 lokaliteter via gule fangbakker. Formålet er at vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod larver. 

2. registrering er foretaget. 

Det varme vejr fremmer rapsjordlopper, og der er meldt om ret kraftige bladgnav i flere marker.

Der er sket en stigning i forekomsten af rapsjordlopper i fangbakkerne i forhold til ugen før. Bekæmpelse rettet mod larver er endnu for tidligt. Rapsen er i vækststadie 10-15 (kimblade udviklet til 5 løvblade). Evt. bekæmpelse rettet mod larver er ret fleksibelt og anbefales tidligst fra 4-5 løvbladstadiet.

Den vejledende bekæmpelsestærskel er en samlet fangst af 25 rapsjordlopper pr. fangbakke i de runde fangbakker (radius 11 cm) indenfor tre uger i hovedflyvningsperioden, forudsat at æglægningen er begyndt. Æglægningen begynder cirka 10 dage efter indflyvning til marken, og især i varme efterår lægges der mange æg. 

Bekæmpelse rettet mod bladgnav

Fangbakkerne kan ikke bruges til at vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod de voksne billers bladgnav i de tidligste vækststadier. Bekæmpelse rettet mod bladgnav skal man selv se sig til. De nuværende bejdsemidler har ingen eller kun svag effekt mod bladgnav, hvorfor det er vigtigt at følge angrebene i fremspiringsfasen og frem til at ca. 4 løvblade er udviklet. 

Der findes kun en vejledende bekæmpelsestærskel, som var gældende ved bejdsning med mere effektive bejdsemidler. Tærsklen var her 10 procent bortgnavet bladareal frem til, at ca. 4 løvblade var udviklet. Tærsklen med de nuværende bejdsemidler er lidt lavere. 

I Tyskland anvendes tærsklen 10 procent bortgnavet bladareal fortsat trods svagere bejdsemidler.

I figur 1 ses en illustration fra Tyskland med 1, 5, 10 og 15 procent bortgnavet bladareal. 

I Sverige anvendes tærsklen 5 procent bortgnavet bladareal i kimbladstadiet og 10 procent bortgnavet bladareal i st. 11-12 (1-2 løvblade udviklet).

I udlandet er fundet resistens hos rapsjordlopper mod pyrethroider, så det gælder om tilpasse forbruget til behovet.

illustration fra Tyskland med 1,5,10 og 15 procent bortgnavet bladareal

Figur 1. Illustration fra Tyskland med 1, 5, 10 og 15 procent bortgnavet bladareal.

Rapsjordlopper er i starten meget lysfølsomme, og de er derfor mest aktive i dæmringen og efter solnedgang. Ved en tidlig bekæmpelse rettet mod bladgnav angiver man i Slesvig Holsten derfor, at det kan være en fordel at behandle i dæmringen. Der er dog ingen forsøgsresultater med forskellige sprøjtetidspunkter. Efterhånden forsvinder rapsjordloppernes følsomhed for lys, og i oktober er rapsjordlopperne lige aktive dag og nat. 

Det angives også, at rapsjordlopper især tiltrækkes af rapsmarker, der er stressede f.eks. grundet dårligt såbed, fordi planterne her udskiller duftstoffer, som tiltrækker rapsjordlopperne. Det kan forklare forskellige angrebsgrader mellem marker i samme område.

Til bekæmpelse rettet mod de voksne rapsjordlopper kan anvendes Lamdex (normaldosis 0,2 kg) eller Kaiso Sorbie (normaldosis 0,1 kg) i ca. 50-75 procent dosering. Ved bekæmpelse senere rettet mod larver anbefales normaldosis. Mavrik/Mavrik Vita har haft mindre god effekt mod larver og anbefales ikke.

Vil du vide mere?

Støttet af