Planter

Registreringsnet uge 44: Bladlus i vintersæd

Der er fundet op til 15-20 pct. planter med bladlus i tidligt såede marker i milde områder. Undersøg egne marker. Bladlusene trives også godt i november, især under de nuværende milde forhold.

8. registrering af bladlus i vinterbyg og hvede

Forekomsten af bladlus følges igen i dette efterår i registreringsnettet i 32 vinterhvedemarker og 22 vinterbygmarker. Der bedømmes i tidligt såede marker (sået før 15. september) og i milde områder, hvor risikoen for angreb af bladlus og dermed havrerødsot er størst.

Vinterbyg: der er pt. registreret i 19 marker, hvor der er fundet angreb i 10 marker (0,1-20,0 procent angrebne planter). Vinterbygmarkerne er sået i perioden 25. august til 14. september dog er 2 marker sået 20.-22. september.

Vinterhvede: der er pt. registreret i 27 marker, hvor der er fundet angreb i 18 marker (0,01-15,0 procent angrebne planter). Hvedemarkerne er sået i perioden 31. august til 14. september.

Der findes ingen bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret i vintersæd, fordi et varierende antal bladlus indeholder smitte af havrerødsot, og fordi det er ukendt, hvornår nattefrost reducerer antallet af bladlus. Finder man dog bladlus på 2-3 procent af planterne, anbefales en bekæmpelse, såfremt marken er sået før ca. 20.-25. september. Jo tidligere såning jo større risiko for angreb. I vinterbyg er der i 6 ud af 19 marker mindst 2-3 procent angrebne planter. I hvede er der i 12 ud af 27 marker mindst 2-3 procent angrebne planter. Angrebene har bredt sig lidt i ugens løb.

Evt. bekæmpelse kan i tidligt såede marker være aktuel fra 3-4 bladstadiet. Ved senere såning kan godt behandles ved færre blade, fordi væksten her er nedsat, og virkningstiden derfor er længere.

Til bekæmpelse kan anvendes 0,1-0,15 kg/ha Lamdex, 0,05-0,075 kg/ha Kaiso Sorbie eller 0,05-0,1 l/ha Mavrik. Lamdex må om efteråret anvendes til og med vækststadie 12 (2. blad helt udfoldet).

Undersøg egne marker. Det er vigtigt at finde markerne med mange bladlus. Bladlusene trives også godt i november, især under de nuværende milde forhold. 

Markerne undersøges bedst ved at man lægger sig ned og kigger på bladene i modlys. Hvis der er en eller flere ”mørke pletter” på bladene, kan en nærmere undersøgelse afgøre, om det er bladlus eller ej. Bladlusene kan også sidde på stænglerne lige i jordoverfladen. De kan også sidde i hjerteskuddet eller ”kræmmerhuset”, så her er bedst at kigge på planterne ovenfra. Bladlusene er sværere at se i regn- og blæsevejr. Bladlusene kan optræde uensartet i marken, så undersøg et større område af marken. En konsulent har angivet en variation på 0 til 10 procent angrebne planter i en mark. Der er tit flest bladlus ved hegn o.lign., hvor der er læ.

I figur 1-2 ses udviklingen pt. i forhold til tidligere år. Det fremgår, at niveauet samlet set pt. ligger på et relativt lavt niveau.

Udviklingen i angreb af bladlus (procent angrebne planter) i registreringsnettet i vinterbyg i 2022 og i tidligere år.

Figur 1. Udviklingen i angreb af bladlus (procent angrebne planter) i registreringsnettet i vinterbyg i 2022 og i tidligere år.

Udviklingen i angreb af bladlus (procent angrebne planter) i registreringsnettet i vinterhvede i 2022 og i tidligere år.

Figur 2. Udviklingen i angreb af bladlus (procent angrebne planter) i registreringsnettet i vinterhvede i 2022 og i tidligere år.

Dette skulle have været sidste registrering i år, men registrering ønskes foretaget endnu en uge grundet de milde forhold i år.

Se registreringer i Registreringsnettet

Følg udviklingen af skadegørere i registreringsnettet 2022

Vil du vide mere?

Støttet af