Registrering af skadevoldere i afgrøder

Planter

Registreringsnet: Varsling og registrering af skadevoldere i landbrugsafgrøder

Hvert år samler SEGES gennem vækstsæsonen viden om angreb af skadedyr og svampe i de forskellige afgrøder i Registreringsnettet, så landmand og rådgiver kan få overblik over, hvor de skal sætte ind med plantebeskyttelse.

SEGES giver dig en oversigt over udviklingen af skadevoldere og en række anbefalinger til hvornår og hvordan afgrøderne beskyttes. Der indberettes primært i forår og sommer og i mindre grad om efteråret.

Anbefalingerne gøres tilgængelige via Registreringsnettet, der er en platform, hvor vi, i samarbejde med planteavlskonsulenterne, samler viden om skadedyr og svampeangreb i de forskellige afgrøder. Hver tirsdag udkommer ugens kommentar til udviklingen af skadevoldere og hvornår skadetærsklerne er overskredet.

Nedenfor finder du dels adgang til Registreringsnettet, hvor du finder anbefalingerne og dernæst adgang til de ugentlig kommentarer, der udgives som korte analyser her på LandbrugsInfo.

Vejledninger og skemaer til konsulenter der indberetter

Find vejledninger til hvordan indberetningerne skal udføres eller bedømmes nedenfor.
Bemærk: Vejledninger og skemaer er primært henvendt til forsøgsmedarbejdere og konsulenter, der udfører registreringer.

Vil du vide mere?

Støttet af