Cases

Her kan du finde link til cases, som beskriver de forskellige muligheder, du har i det digitale landskab.

Her kan du finde link til cases, som beskriver de forskellige muligheder, du har i det digitale landskab. Casene bygger på de demonstrationer af faglig formidling og netværksdannelse, der er gennemført i projekt ”Videnformidling og dialog via nye kanaler”.

Så viden - Landmand
 

Landmandsbedrifter på Facebook
Læs mere 

 
Så viden som rådgiver - og høst viden som landmand

Rådgiveren skaber netværk og bliver interessant på de sociale medier
Læs mere 

 

Et videnshus på Facebook: LandboNord Kvægrådgivning 
Læs mere

At rådgive via Twitter – en case om brug af Twitter i rådgivningen
Læs mere 

Grovfoder – få budskabet ud på tværs 

En facebook side der giver liv på landet 

Høst viden som rådgiver og landmand

Få viden og dialog serveret på skrivebordet
Læs mere 

Få ekspertviden fra hele verden - vid hvad der rør sig hos nørder og blandt meningsdannere 

Dyrk relationer

Netværksdannelse og erfaringsudveksling i 2 potens: Erfagruppe 2.0 matchen
Læs mere 

En netværkshistorie: en lukket gruppe på Facebook for Svineelever
Læs mere 

LinkedIn giver mening som fagligt netværk
Læs mere 

Skab synergi

Grovfoder - få budskabet ud på tværs 

   

Du kan også læse om demonstrationer som Vi& Di har gennemført via disse link

Facebook-sider

Twitter

Blogs

Webinars

Videoer

LinkedIn