Husk at registrere udbytter!

- Vejrekstremerne giver os værdifulde erfaringer.

Det er ikke sjovt at registrere utilfredsstillende udbytter, men årets ekstremer kan give værdifulde erfaringer, som er afgørende at registrere og reagere på.

Når udbytterne for året 2018 skal opgøres, vil mange sikkert gerne hurtigt lukke bogen og komme videre. Men særligt i år er det afgørende at kende variationen på bedriften. Hvad har udbyttet været i vårbyggen på det høje sand i mark 2-0 sammenlignet med den gode jord i mark 33-0? Hvordan har årets input været, og hvad betyder det for det endelige resultat for marken?

For den enkelte landmand og for os på SEGES er det væsentligt, at både de overraskende og de skuffende udbytter registreres. Det er ikke sjovt at registrere 30 hkg vårbyg pr. ha i FarmTracking, men det er lige så vigtig viden som udbyttet på 70 hkg.

I drøftelsen med planteavlskonsulenten eller til det svære møde med banken er det en styrke at kunne lægge kortene på bordet og fortælle, hvad tørken konkret har betydet på din bedrift i kroner og øre. Hvad har du sparet i vækstregulering og svampebekæmpelse, og hvad har ekstra skadedyrsbekæmpelse og lavere udbytter kostet?

Tag ved lære af tørken

Tørken i år er ekstrem, og man kan spekulere på, hvornår vi får brug for de erfaringer, vi samler i år. Men det er netop i årene med ekstreme forhold, vi kan lære, hvordan vi håndterer udsvingene, også når de er mindre ekstreme. 

Hvis vi i fremtiden skal forvente et mere varieret klima med flere perioder med tørke og andre med kraftig nedbør, er 2018 et år, som kan lære os, hvilke arealer der er mest sårbare overfor tørken. Det er på de områder, det er værd at overveje mere tørkeresistente afgrøder eller sorter, end der dyrkes i dag.

Er de mest tørkefølsomme arealer forpagtede kan korrekte registreringer ligeledes give et overblik over, om de pågældende arealer passer ind i den afgrødesammensætning, der ønskes på bedriften – og om forpagtningsafgiften i tilstrækkelig grad er tilpasset risikoen.

Spred risikoen

Udbytteregistreringer betyder ikke, at vi kan forudse vejret i den kommende dyrkningssæson. Men vejret i 2017 og 2018 giver stof til eftertanke, når det kommer til at tage beslutninger om risikospredning, som kan udligne sårbarheden overfor ekstrem tørke og ekstreme nedbørsmængder.

FarmTracking giver muligheden for løbende udbytteregistrering, som er lige ved hånden, og når høsten er afsluttet, kan CropManager give overblikket over årets udbytte i sammenligning mellem bedriftens marker. Se videoen, hvorfor Peter Jonasson anvender FarmTracking til konsekvent udbytteregistrering og efterfølgende produktionsopfølgning.