Det Digitale Landskab

Nå dit mål - læg en rute

I det digitale landskab kan du både så og høste viden. Det gælder om du er landmand, rådgiver, ekspert eller projektmedarbejder. Du kan via sociale medier formidle viden og egne erfaringer til forskellige målgrupper, men også selv modtage informationer og gode råd via de samme sociale medier. Men husk du får spredt din viden længst ud og høstet mest viden, hvis du samtidig dyrker relationerne på de sociale medier. Deling af aktuel viden, egne oplevelser og andres erfaringer, nærværende dialog, konstruktive kommentarer, lærerige links, inspirerende fotos, nytænkende videoer, spændende webinar samt hurtige spørgsmål og ditto svar skaber tillid og netværk. Stærke relationer, der gør det digitale landskab mere frugtbart, øger dagens udbytte og skaber grobund for nye givtige afgrøder.

En række kort, giver dig inspiration til at finde vej i og dyrke det digitale landskab, så det giver højst udbytte for dig og dine målgrupper. Husk at dele det du finder relevant i dit netværk.

1. Nå dit mål - læg en rute 
Få maksimalt udbytte af de sociale medier

2. Landmand - Så viden 
Profiler din bedrift og landmandslivet på de sociale medier

3. Rådgiver - Så viden 
Spred din og virksomhedens viden via de sociale medier

4. Landmand - høst viden 
Få værdifuld viden ud af at bruge sociale medier

5. Rådgiver - høst viden 
Hent maksimal faglig viden ud af sociale medier og digitale muligheder

6. Dyrk relationer 
Bliv "supernetværker" på de sociale medier

7. Skab synergi 
Være på flere sociale medier samtidig og del på kryds og tværs