Kvæg

Ensileringsmidler koster på mælkeproducentens bundlinje

Der sælges for mange ensileringsmidler baseret på utilstrækkelige forsøg. Hold fokus på godt håndværk og rettidighed ved ensilering.

Der er mange argumenter på bordet, når udbydere af ensileringsmidler forsøger at få mælkeproducenter til at købe ensileringsmidler. 

Salgsargumenterne er ofte baseret på laboratorieforsøg uden relation til virkeligheden og overvurderede effekter. 
Helt generelt skal man ikke bruge ensileringsmidler, undtagen i særlige situationer.

Grundlaget bag markedsføringen er problematisk fordi:

  1. Ensileringsmidler godkendes i EU baseret på forsøg i syltetøjsglas. Problemet er, at det er alt for nemt at vise effekter af ensileringsmidler i disse test og der er ingen garanti for at effekterne kan overføres til din ensilagestak.
  2. Effekt på såkaldt tørstoftab og proteinværdi fremføres ofte som argument for at købe ensileringsmidler til græs. Effekterne der opnås i syltetøjsglas, overvurderer effekterne i praksis og det såkaldte tørstoftab overvurderer tabet ved ensilering. Tabet af energi er meget lille ved almindelig, god ensilering og kan langt fra betale for et ensileringsmiddel.
  3. Køb af et ensileringsmiddel er ikke en forsikring som det ofte hævdes. Næste gang nogen forsøger at sælge dig ensileringsmidler som forsikring, så bed dem udlevere forsikringsbetingelserne og udbed dig et overblik over erstatningernes størrelse ved eventuelle tab af ensilage og/eller foderværdi.
Tabet af energi er meget lille ved almindelig, god ensilering og kan langt fra betale for et ensileringsmiddel

Tabet af energi er meget lille ved almindelig, god ensilering og kan langt fra betale for et ensileringsmiddel. Foto SEGES

God ensilering er tilstrækkeligt

Ensilering er konservering af foder, og vellykket ensilering bevarer ædelyst og foderværdi samtidigt med, at uønsket vækst af gær, skimmel, aerobe bakterier og visse fordærvelsesbakterier fx clostridier minimeres. 

Ensileringsmidler kan derfor komme på tale i det tilfælde, at der er behov for at øge stabiliteten af ensilagen eller forhindre uønsket vækst af særligt problematiske mikroorganismer. Problemerne opstår særligt, når ensilagen er for våd eller for tør, eller hvis der mangler sukker til mælkesyrebakterierne. 

Ensileringshåndværket handler primært om at høste en ensilerbar afgrøde med passende tørstof (32 til 35 % tørstof), pakke materialet godt og sikre en stærk luft- og vandtæt afdækning.
Husk altid at tage en snak med din fodrings- eller grovfoderrådgiver inden du køber et ensileringsmiddel, der vil oftest være mange penge at spare.  

Artiklen har været bragt i KvægNyt nr. 9.

 

Vil du vide mere?

Støttet af