Biobrændsler - generelt

Information om biobrændsler - Priser, brændværdi, rumvægt, askeindhold, nedre- og øvre brændværdi.