Film: NIR-måling bestemmer afgrødens tørstofindhold mens den høstes

SEGES undersøger NIR på finsnittere: kan man måle tørstof med tilstrækkelig præcision allerede mens der høstes – de første resultater tyder på, at noget udstyr kan.

Slætgræs høstes med stor variation i tørstofkoncentration. Derfor kan løbende bestemmelse af tørstofindholdet, mens afgrøden høstes, bidrage til en mere præcis udbyttemåling. Flere producenter af finsnittere leverer NIR-løsninger til tørstofbestemmelse under høst, men der er en del usikkerhed omkring præcisionen af de forskellige løsninger. For at fastslå hvor præcise målingerne er, er SEGES derfor i gang med at gennemføre undersøgelser af NIR-målinger af tørstof på finsnittere. Resultatet af NIR-målingerne sammenlignes med resultatet af prøveanalyser, foretaget på laboratoriet. For at det er helt de samme prøver, der sammenlignes, skal den NIR-scannede prøve opsamles umiddelbart i forlængelse af scanningen, mens snitteren kører. Til det har SEGES udviklet en helt ny metode. Hvordan det foregår, kan du se i videoen nedenfor.

Lovende resultat

Ifølge specialkonsulent Niels Bastian Kristensen bekræfter undersøgelsen, at der er et lovende potentiale for en mere præcis udbyttemåling ved anvendelse af in-line NIR på finsnittere til løbende bestemmelse af tørstof i den høstede afgrøde.

Se filmen, der viser, hvordan undersøgelsen er foretaget(klik på billede)

Undersøgelsen foretages i samarbejde med interesserede producenter af finsnittere, udstyrsleverandører, maskinstationer og mælkeproducenter i øjeblikket.

Læs mere om undersøgelsen her