Inspiration: Samarbejdsaftale mellem detailbutik og lokal leverandør

Få inspiration til, hvordan du indgår en aftale mellem en detailbutik og den lokale landmand om levering af specialprodukter.

Direkte link: 

Intro til værditilvækstere – salg til detailhandel 
Nyhedsbrev ved direkte salg af lokale fødevarer
Samarbejde – afsætning af lokale fødevarer 

Liste med leverandørønsker til butikker  
Poster til direkte salg til detailhandel 
Flyer til direkte salg af lokale fødevarer 

Landbrug & Fødevarer har indgået et samarbejde med Coop Dagli’ Brugsen om, at landmænd får mulighed for at afsætte deres specialvarer til den lokale brugs. I materialet kan du finde inspiration til selv at stable et samarbejde mellem en detailbutik og den lokale leverandør på benene.

Formålet med samarbejdet mellem Landbrug & Fødevarer og Coop Dagli’ Brugsen er at forankre både landmændene og brugsforeningerne i lokalsamfundet og samtidig sikre, at der etableres et godt og bæredygtigt grundlag for samhandel i lokalsamfundet. Tanken bag samarbejdet er; ”Flere lokale ildsjæle kan skabe en stærk enhed og skabe mere liv på landet”, og hensigten er at bevare lokalsamfundet som et attraktivt sted at bo og arbejde og at øge kendskabet til den lokale fødevareproducent og loyaliteten overfor den lokale butik.

I inspirationsmaterialet finder du:

Intro til værditilvækstere – salg til detailhandel
Power point-præsentationen introducerer mulighederne for direkte salg til detailhandlen og forklarer, at formålet med samarbejdet mellem Landbrug & Fødevarer og Coop er at fremme afsætningen af lokale råvarer. Den introducerer også de forskellige arbejdsområder i og fordele ved samarbejdet, samt hvilke fokuspunkter der er i forhold til sådanne leverandøraftaler.

Nyhedsbrev ved direkte salg af lokale fødevarer
Nyhedsbrevet demonstrerer, hvordan et nyhedsbrev om direkte salg af lokale fødevarer kan udformes, når man gerne vil præsentere et samarbejde mellem den lokale brugsforening og den lokale leverandør af specialprodukter.

Samarbejde – afsætning af lokale fødevarer
Power point-præsentationen fra generalforsamlingen i Dagli’ Brugsen i Sdr. Felding skal give et indblik i, hvordan man kan gennemføre en workshop om lokalt samarbejde. Præsentationen oplister fordelene ved en lokal aftale og præsenterer formålet med aftalen samt en dagsorden for workshoppen og en beskrivelse af processen.

Liste med leverandørønsker til butikker
Listen kan give inspiration til, hvilke produkter de lokale leverandører ønsker at levere til butikkerne.

Poster og flyer til direkte salg
Eksemplerne giver inspiration til udformning af postere og flyere målrettet landmænd, der gerne vil sælge lokale fødevarer direkte til detailhandlen. Begge er fra samarbejdet mellem Coop og Landbrug & Fødevarer og er designet til arrangementet i Græse Bakkeby, som er ét af de steder, hvor Coop har indgået en samhandelsaftale med en lokal leverandør af fødevarer. 

Yderligere information

Du kan finde en skabelon til en standardaftale samt en vejledning til hvordan den konkrete aftale udformes under værktøjet Standardaftale med detailbutik