Planter, Svin

Fordele ved at dyrke markært eller hestebønne til svinefoder

En høj sojapris og en lav kornpris kan gøre det attraktivt at dyrke markært eller hestebønne til foder på nogle bedrifter. Det viser en beregning af ligevægtsudbytter for markært og hestebønne ved sojapriser i intervallet 170 kr. til 230 kr. pr. hkg.

Resumé

Markært og hestebønne kan erstatte en del af det normale indhold af sojaskrå i svinefoder. Der kan ifølge de vejledende grænser for iblanding indgå op til 20 % markært eller hestebønne i foderblandinger til slagtesvin. 
Til store slagtesvin kan anvendes op til 40 % markært. Ved en sojapris på 230 kr. pr. hkg og en bygpris på 90 kr. pr. hkg kan markært koste 128 kr. og hestebønne 135 kr. pr. hkg, uden at det ændrer på prisen pr. FEsv i foderblandingen. Ved lavere priser på sojaskrå falder ligevægtspriserne og mest for hestebønne, der har en lavere energiværdi end markært.
Kalkuler for omkostninger ved dyrkning af vårbyg, markært og hestebønne viser, at hvis der kan opnås et udbytte i markært eller hestebønne, der er højere end ca. 18 hkg under udbyttet i vårbyg, er der en økonomisk gevinst ved at dyrke markært eller hestebønne i stedet for vårbyg. 
Det gælder ved en sojapris på 230 kr. pr. hkg. Ved et udbytte i vårbyg på 55 hkg pr. ha, skal udbyttet i markært eller hestebønne altså mindst være 37 hkg pr. ha, før der er nogen økonomisk gevinst ved at skifte til bælgsæd i stedet for vårbyg. I gennemsnit af de seneste ti års Landsforsøg er der, afhængigt af jordtype og vandingsmulighed, avlet mellem 5 og 16 hkg pr. ha mindre i markært end i vårbyg.

Vil du vide mere?