Græsmark

Kvæg, Økonomi og ledelse

Fokus på grovfoderprisen blev kickstartet i gårdrådet

Mælkeproducent Kristian Thomsen har stor fokus på fremstillingsprisen på grovfoder. Strategien blev kickstartet i gårdrådet, og Kristian Thomsen styrer blandt andet sin grovfoderøkonomi i excel.

Kristian Thomsen blev etableret på Vestervang nord for Viborg i 2017, og det var på et møde i gårdrådet to år senere, at Kristian og de tre øvrige medlemmer blev enige om at fokusere på fremstillingsprisen for grovfoder. 

”Vi lagde ud med at se på aftalen med maskinstationen, som indtil da havde været med en fast pris på hele markarbejdet. For at få mere styr på økonomien bad vi dem fra 2018 fakturere pr. time. Jeg noterer så, hvad der bliver udført i marken, og når regningen kommer, giver det mig et bedre overblik over omkostningerne på hver enkelt mark, fortæller Kristian Thomsen.

Skal jeg blive ved at forpagte så meget? Og kan det betale sig at bytte de små, ukurante marker ud med nogle større, selv om de måske ligger længere væk?
Mælkeproducent Kristian Thomsen
Dermed ved han ret præcist, hvad det koster at lave en foderenhed på de forskellige marker, selvom der skal holdes styr på mange forskellige omkostninger på Vestervangs 280 ha., hvoraf Kristian Thomsen ejer halvdelen.  

”Den anden halvdel forpagter vi, og når jeg har en præcis indsigt i fremstillingsprisen på grovfoder, så er jeg i stand til løbende at evaluere: Skal blive ved at forpagte så meget? Og kan det betale sig at bytte de små, ukurante marker ud med nogle større, selv om de måske ligger længere væk?” lyder det fra Kristian Thomsen.
Fremstillingsprisen på grovfoder på Vestervang var i 2019 på 1,18 kr./FE.

Mælkeproducent Kristian Thomsen

Mælkeproducent Kristian Thomsen, Møldrup ønsker sig flere konkrete data fra sine samarbejdspartnere for at kunne blive endnu skarpere på fremstillingsprisen på grovfoder.

Godt grovfoder forbedrede restbeløbet

Kristian Thomsen peger på viden om restbeløbet som et andet pejlemærke i dagligdagen.   

”2018 var jo et elendigt år med tørken, og her måtte jeg købe meget foder ind. Året efter var markant bedre, og det gav mig blod på tanden at se den forskel det gjorde, at vi kunne give køerne et godt grovfoder, vi selv havde produceret. Jeg vil tro, at vi fra 2018 til 2019 flyttede restbeløbet 10-15 kr. pr ko om dagen, hvilket var meget motiverende,” siger Kristian Thomsen, som beskriver sig selv som lidt af en excel-nørd, som laver regneark og grafer, når den seneste viden skal opdateres. Summax bruger han også. 

Fleksibel slætstrategi for græsensilage

Som et tredje værktøj i forhold til foder, peger Kristian Thomsen på en fleksibel tilgang til antallet af slæt. 

”Vi går efter fem slæt, men hvis omstændighederne er til det, kan vi godt finde på at gå et slæt op. I 2017 måtte vi lade det femte slæt stå meget længe, fordi det var meget vådt. Året efter viste skårlægningsdatoerne, at vi var på vej mod samme resultat, og der valgte jeg at gå op til seks slæt. Det betød, at vi fik en fordøjelighed over 80,” fortæller Kristian, som ønsker sig flere konkrete data fra sine samarbejdspartnere for at kunne blive endnu skarpere på fremstillingsprisen på grovfoder. 

”Det kunne for eksempel være mere konkrete data fra maskinstationen. Eksempelvis tal på, hvor meget tid, der er brugt i den enkelte mark. Jeg kan sagtens holde overblikket, når der for eksempel køres gylle, for det er en opgave, som ikke fordeles over så mange ha, som eksempelvis skårlægning, hvor det er sværere at holde overblikket. Men kunne det blive endnu mere præcist, ville det være en fordel.” 

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 7, 2020.

Vil du vide mere?

Støttet af