Herobillede

Kvæg, Økologi, Planter

Grovfoderekskursion

Årets Grovfoderekskursion, som arrangeres på vegne af Specialudvalget for Græs og Grovfoder, holdes i år hos to sønderjyske landmænd, som bor i Ribe-området.

Dato
15. juni 2021

Pris
Pris følger

Tidspunkt
08:30 - 16:30

Tilmeldingsfrist
04. juni 2021

Sted
Ribe-området

Program og tilmelding

Turen går til Mads Stokholm Pedersen og Svend Schøler, som begge har fokus på produktion af kvalitetsgrovfoder til deres meget højtydende besætninger. 

Igen i år lægges der op til fra turlederne, at programmet er spæk fyldt med ny viden og praktisk erfaring inden for foderproduktion og fodring, der umiddelbart kan tages med hjem og bruges på egen bedrift.

Fokusemnerne på årets grovfoderekskursion er:

 • Længere levetid for græsmarkerne 
 • Etablering af kløvergræs 
 • Mindre spild ved rivning af kløvergræs
 • Alternativer til placering af fosfor til majs
 • Pløjefri dyrkning af majs
 • Etablering af en effektiv efterafgrøde i majs
 • Høj mælkeydelse ved høj grovfoderandel
 • Optimal udnyttelse af AMS
 • Goldko - fodring
 • Ko-komfort

I løbet af dagens program hører du endvidere om:

 • Typer af såmaskiner til isåning i græsmarker
 • Typer af såmaskiner til såning af kløvergræs 
 • Pick-up river og rotorriver
 • Typer af dybdeharver monteret med forskellige spidser og pakkevalsere
 • Ny nedfælder fra Samson til placering af gylle til majs
 • Nye alternativer til placeret fosfor i majs
 • Strategier for bekæmpelse af hanespore
 • Ny teknik til såning af efterafgrøde i majs
 • Mindre trafikskader med ny dæktype
 • Fodring og pasning af højtydende køer
 • Sikker håndtering af kvæg
 • Smittebeskyttelse ved gyllehåndtering
 • Parvis opstaldning af kalve
 • Kønssorteret sæd
 • - og meget andet

Der er i år afsat ekstra tid omkring staldene, så der bliver rig mulighed for at få en god snak med kollegaer og andre deltagere i grovfoderekskursionens program.

Det endelige program er under udarbejdelse, men sæt allerede nu et kryds i kalenderen den 15. juni 2021.

Arrangementet afholdes under forudsætning af, at gældende COVID-19 restriktioner gør det muligt på det tidspunkt.

Vil du vide mere?

Støttet af