Herobillede

Planter

Majs til helsæd skal høstes med 31-33 pct. tørstof

Halvdelen af ensilageanalyserne har i de senere år ligget over 35 pct. tørstof, og det er for højt.

For at få den bedste kombination af et højt udbytte, en stor foderoptagelse og mælkeproduktion samt en god stabilitet i lageret, bør majs til helsæd høstes ved en tørstof pct. på 31-33. 

Hvis tørstofindholdet bliver højere, går det ud over foderudnyttelsen og stabiliteten i lageret. Det betyder, at en del skal ud med majssnitteren tidligere end de plejer. Halvdelen af ensilageanalyserne har i de senere år nemlig ligget over 35 pct. tørstof – og det skal vi have rettet op på.

Brug majsvarmeenhederne

I skrivende stund er antallet af majsvarmeenheder i Vest- og Sydjylland samt på Øerne 100-200 majsvarmeenheder højere end normalen 1961-90, mens det i Nord-, Midt- og Østjylland er på normalt niveau. 

I forhold til sidste år er der 100-200 færre majsvarmeenheder over det meste af landet. Det betyder, at rettidig sået majs er omkring 0-1 uge tidligere udviklet end normalt og 1-2 uger senere end sidste år.

Høst når 2/3 af majskolberne er modne

Den kølige periode i første halvdel af maj har betydet, at planterne - og dermed kolberne - er uens udviklet i en del majsmarker. Man bør vente med at høste indtil mindst to tredjedele af kolberne har nået en tilstrækkelig udvikling.

Den tørre periode i august har betydet, at især uvandet majs på sandjord har en mindre kolbeudvikling og modner senere. Er en mark uens udviklet, er det den del af marken, der bidrager mest til udbyttet, som bestemmer høsttidspunktet.

Vil du vide mere?

Støttet af