Omlægning til økologisk jordbrug

Økologi, Fjerkræ, Grise, Kvæg, Planter, Øvrige dyr

Kom godt i gang med økologisk jordbrugsproduktion

Overvejer du at omlægge til økologi? Eller har du taget beslutningen om at drive din bedrift økologisk? Der kan være mange ting at holde styr på, når man skal starte en økologisk jordbrugsproduktion.

Vi giver dig her overblikket over de vigtigste ting, du skal have styr på, inden du kan producere økologisk.

Omlægningstjek

Hvis du overvejer at omlægge din bedrift til økologi, så kan det være en god idé at få lavet et omlægningstjek. Omlægning til økologi kræver planlægning i god tid og derfor er det oplagt at få lavet et omlægningstjek og kontakte en økologirådgiver så tidligt i forløbet som mulig og bruge økologikonsulentens erfaring og kendskab til de mange specifikke regler til at sikre en optimal tidsplan for omlægning af din ejendom.

SEGES og DLBR tilbyder økologisk omlægningstjek. Et omlægningstjek foregår ved at en økologikonsulent hjælper landmænd med interesse for økologi med at vurdere, om det er en god ide for deres bedrift at omlægge til økologi og rådgiver dem om, hvad der skal til for at lægge om. 
Hvis du gerne vil vide mere om hvordan du booker et omlægningstjek, hvordan omlægningstjekket foregår og hvad det indebærer, så kan du læse meget mere omlægningstjekket i vores faktaark om omlægningstjek.

Læs mere om omlægningstjekket

I vores Drejebog for omlægningstjek har vi samlet tips og tjeklister til forberedelse, afvikling og opfølgning på besøg hos landmænd, som overvejer omlægning til økologi. Drejebogen bygger på erfaringer med omlægningstjek udført af forskellige DLBR centre. Den indeholder forslag og tjeklister til hvordan både konsulent og landmand kan forberede sig til et omlægningstjek. Den indeholder også tjeklister til afvikling af besøget og forslag til materialer, som kan bruges som supplement. 

Hent eller læs drejebogen, tjeklister og andre bilag fra drejebogen 

Autorisation til økologisk jordbrugsproduktion

Det første du skal gøre, når du skal starte en økologisk jordbrugsproduktion, er at søge autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. 
Du ansøger om økologiautorisation ved at udfylde ansøgningsskemaet og indsende ansøgningen til Landbrugsstyrelsen, Team Økologiadministration. Du kan indsende ansøgningen både via mail og pr. post. Du kan finde e-mail adresse og postadresse i Landbrugsstyrelsens Vejledning til ansøgningsskema, Autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. I vejledningen kan du også finde en guide til hvordan du skal udfylde ansøgningsskemaet. 

Ansøgningen skal altid være modtaget i styrelsen inden omlægning af de første marker. Ønsker du f.eks. en omlægning pr. 1. august 2020, så skal styrelsen modtage ansøgningen senest 1. august.
For at få Økologisk Arealtilskud og eventuelle tillæg i 2021, skal bedriften have søgt autorisation til økologisk jordbrugsproduktion inden 1. september 2020, og markerne skal være påbegyndt omlægning senest 1. september 2020.

Ansøgningen og omlægningsplanen skal gennemgås og underskrives af en konsulent, som er godkendt til dette.

Find godkendte økologikonsulenter, der må attestere omlægning til økologi 

Find ansøgningsskema og vejledning til ansøgningsskema til ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion

Ansøgning om Økologisk Arealtilskud

Økologisk Arealtilskud er opbygget som en tilsagnsordning med et basistilsagn, som du kan supplere med et eller flere tillæg. Økologisk Arealtilskud består således af et basistilskud, et omlægningstillæg, tillæg for reduceret kvælstoftilførsel og et frugt/bær-tillæg. Hvis du opfylder kravene for de enkelte tillæg og hvis du får basistilskud til arealet, så kan du vælge et eller flere af de førnævnte tillæg. 

Tilsagnsperioden er 5 år og tilsagnsperioden begynder d. 1. september. Så hvis du f.eks. søger om tilsagn med start d. 1. september 2020, så slutter dit tilsagn d. 31. august 2025. Du søger om tilsagn om Økologisk Arealtilskud i tilsagnsskemaet, som du finder i Tast selv-service ved ansøgningsperiodens begyndelse. 

Ansøgningsperioden i 2020 åbner 10. august og slutter den 30. september. Husk at autorisation og omlægningsdato skal være senest d. 1. september 2020, hvis du ønsker Økologisk Arealtilskud i 2021.

Du skal i hvert af de følgende år søge om udbetaling af tilskud i Fællesskemaet.
Du kan læse mere om hvilke krav du skal opfylde for at modtage basistilskud og tillæg, samt satserne for dem i Landbrugsstyrelsens Vejledning om Økologisk Arealtilskud.

Omlægningstillæg under ordningen Økologisk Arealtilskud

Det er muligt at søge nyt tilsagn om omlægningstillæg under ordningen Økologisk Arealtilskud i tilsagnsskemaet. Det vil fremgå af felt B2 på siden ”Ansøger” i tilsagnsskemaet, om du kan søge omlægningstillæg. 

Du skal opfylde en række betingelser for at kunne få omlægningstillæg fra 1. september 2020:

  • Bedriften skal være autoriseret 1. januar 2019 eller senere.
  • En bedrift kan kun få tilsagn om omlægningstillæg én gang. Det vil sige, at hvis du allerede har marker med omlægningstillæg, kan du ikke søge nyt omlægningstillæg.
  • Arealet med omlægningstillæg skal til og med fællesskemafristen i 2021 udgøre mindst 50 % af bedriftens samlede areal med tilsagn om økologisk arealtilskud.

Der en karensperiode på 5 år for arealer, der tidligere har været økologiske. 

En bedrift, der har overtaget marker med omlægningstillæg i 2019 eller 2020 via et producentskifte, vil også være berettiget til at søge omlægningstillæg. På samme måde kan en bedrift, der har søgt omlægningstillæg inden 30. september 2020 overtage andre marker via producentskifte i efteråret 2020 eller foråret 2021 – men skal så være ekstra opmærksom på at overholde andelen af marker med omlægningstillæg i fællesskema 2021.

Du kan læse mere om, hvordan du opretter et nyt tilsagnsskema her: Gode råd til udfyldelse af Tilsagnsskema for Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud

Indberetning af din økologiske jordbrugsproduktion

Alle autoriserede økologer skal hvert år indsende en indberetning af alle bedriftens arealer og husdyr i Fællesskemaet, indenfor indberetningsfristen – 1. maj 2020. 
Den årlige indberetning skal indeholde oplysninger om din planteproduktion i den løbende vækstsæson, græsningsrettigheder, din husdyrproduktion i det løbende kalenderår, information om bistader, om der er pakkeri tilknyttet og om der er væksthusproduktion på bedriften.

Væsentlige ændringer som sker efter Fællesskemaets indberetningsfrist, skal straks indberettes i Landbrugsstyrelsens Tast selv-service eller ved at sende oplysningerne direkte til Landbrugsstyrelsen i Augustenborg. Dette er f.eks. hvis du køber eller forpagter arealer, hvis du sælger eller bortforpagter arealer, samt hvis der sker væsentlige ændringer i din husdyrproduktion.

Landbrugsstyrelsen har udarbejdet en lang række blanketter/skemaer som kan bruges ved indberetning af mange forskellige ændringer eller forhold på bedriften.
Find blanketter og skemaer på Landbrugsstyrelsens hjemmeside

Vær opmærksom på at det i mange tilfælde er nødvendigt at søge dispensation eller tilladelse i god tid inden ændringen foretages.

Du kan læse mere om den årlige indberetning af din økologiske jordbrugsproduktion i kapitel 3 i Landbrugsstyrelsens Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion.

Støttet af