Regneark for svin på friland

Nyt regneark, som benyttes til beregning af dyreenheder og foldstørrelser for svin på friland

Indretning og drift af sohold på friland er baseret på Byggeblad 95.03-02, udgivet januar 1993, revideret i december 2014.

Der er ikke ændret på de overordnede principper for indretning og drift, men i 2014 ændres beregningen af Dyreenheder (DE). De nye værdier fremgår af Bekendtgørelse nr. 853 af 30/06/2014 (Husdyrgødningsbekendtgørelsen)

Ændringerne medfører – eksempelvis – at hvor der ved 7 ugers fravænning før måtte være 10,43 årssøer pr. ha, må der nu være 10,69 årssøer pr. ha.

I praksis er der imidlertid mange kombinationsmuligheder for, hvordan en produktion ser ud. Forskelle i fravænningsalder, vægtintervaller eller omfang af periodevis opstaldning er eksempler herpå. Til brug for individuelle beregninger af arealkrav er regneprogrammet nu ajourført, baseret på de nye DE-værdier og med mulighed for frit at vælge fravænningsalder og vægtintervaller for voksende grise.

En kort tekst omkring reglerne og beregningseksempler for arealkrav samt regneprogram til individuelle beregninger kan ses her:

Det skal understreges at programmet kan bruges til beregning af arealkrav for både økologiske og konventionelle bedrifter med udendørs sohold, da det kun er et spørgsmål om at vælge den aktuelle fravænningsalder.

Se det nye regneark her