Proteinafgrøder og grovfoder til fjerkræ og svin

Her kan du læse om projektet

Katalog over proteinafgrøder til økologisk fjerkræ og svin. Produkterne stammer fra projektet "Tidligt høstede proteinafgrøder og grovfoder til fjerkræ og svin"

 
Foto: Niels Finn Johansen og Tove Serup, Videnscentret for Landbrug

 

Baggrund

Over de sidste 3 år er der gennemført et projekt med titlen "Tidligt høstede proteinafgrøder og grovfoder til svin og fjerkræ". Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Projektet havde til formål at finde frem til afgrøder, der kan levere energi og protein til økologiske fjerkræ og svin, når afgrøden høstes før modenhed. Desuden var målet at fremme en mere aktiv brug af grovfoder i de økologiske fjerkræ- og svinebesætninger, samt se på udviklingsmulighederne af bedrifternes sædskifter ved inddragelse af større mængder grovfoder.

Produktblade - "Sådan får du analyseret dit grovfoder"
 

Næringsstofindhold i grovfoder til fjerkræ (pdf)

Næringsstofindhold i grovfoder til svin (pdf)

Data blade - Næringsstofindhold i økologiske grovfodermidler til Fjerkræ og svin

Beskrivelse af Datablade (pdf)

Rapsensilage - høstet efter blomstring (pdf)

Grønrapsensilage - høstet inden blomstring (pdf)

Grønraps fermenteret med syretilsætning (pdf)

Grønraps fermenteret uden syretilsætning (pdf)

Crimpet havre + (ært/hvede) (pdf)

Crimpet Triticale (pdf)

Crimpet Lupin (pdf)

Ribbehøstet lupin (pdf)

Ribbehøstet lupin/ukrudt (pdf)

Crimpet Hestebønne (pdf)

Ribbehøstet hestebønne (pdf)

Cikorierod (pdf)

Grønhavre ensilage (pdf)

Grønhavre/vikke ensilage (pdf)

Byg/ærte helsæd (pdf)

Byg/ærteensilage, ribbehøstet (pdf)

Majshelsæd (pdf)

Cikorietop, ensilage (pdf)

<><><>Soyabønne helsædsensilage (pdf)

Soyabønne helsædsensilage, fermenteret med syretilsætning (pdf)

Soyabønne helsædsensilage, fermenteret uden syretilsætning (pdf)

Soyabønneensilage, ribbehøstet (pdf)

Kløvergræs, friskvare (grønt) (pdf)

Kløvergræs, fermenteret med syretilsætning (pdf)

Kløvergræs, fermenteret uden syretilsætning (pdf)

Kløvergræs ensilage, 1 slæt, uden forvejring (pdf)

Kløvergræs ensilage, 1 slæt, forvejret (pdf)

Pjecer om Grovfoder

Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder (pdf)

Grovfoder fra tidligt høstede proteinafgrøder til æglæggende høner (pdf)

Grovfoder fra tidligt høstede proteinafgrøder til drægtige søer (pdf)