Kvæg

Højest mælkeydelse ved 30-35 % tørstof i majsensilage

Foderoptagelsen stiger med stigende tørstofindhold i majsensilagen, mens EKM-ydelsen ser ud til at være højest ved 30-35 % tørstof.

Til gengæld er der tendens til faldende fedtindhold i mælken ved tørstofindhold over cirka 30 % tørstof, mens proteinindholdet viser en svagt stigende tendens. Det er resultatet af et litteraturstudie af tørstofprocentens betydning for foderoptagelsen og mælkeydelsen.

Tørstofprocenten i majshelsæd bruges som udtryk for majsens udviklingstrin eller modenhed.

Vil du vide mere?

Emneord