Økologi

Bliv godkendt økologikonsulent

Omlægningsplanen i ansøgning om autorisation til økologi skal, inden den sendes til Landbrugsstyrelsen, være attesteret af en konsulent, der er godkendt af SEGES Økologi Innovation. Se, hvordan du kan blive godkendt som økologikonsulent.

For få godkende planen for omlægning fra konventionelt landbrug til økologisk landbrug, skal de økologiske omlægningsplaner attesteres af en godkendt økologikonsulent.

At planen er attesteret af en konsulent er ingen garanti for, at den bliver godkendt af Landbrugsstyrelsen, men er et vigtigt step til at sikre, at den er fagligt fornuftig. Økologikonsulenten har mulighed for at give anmærkninger i forbindelse med attestationen, hvis det skønnes, at planen på nogle punkter er problematisk.

Ønsker du at blive godkendt økologikonsulent?

Konsulenter, der ønsker at blive godkendt til at attestere økologiske omlægningsplaner, skal anmode om dette i et brev eller på mail stilet til:

SEGES Økologi Innovation
Agro Food Park 15
8200 Aarhus N
anba@seges.dk

Brevet skal indeholde oplysninger om konsulentens erfaringer med rådgivning om økologisk produktion, samt en anbefaling fra konsulentens chef eller en erfaren økologikonsulent, så SEGES kan vurdere, om følgende kriterier er tilfredsstillende opfyldt:

  • Har udarbejdet omlægningsplaner
  • Har arbejdet med økologisk rådgivning for et antal økologiske landmænd i mindst ét år
  • Har deltaget i relevante kurser og fagdage om økologisk jordbrug
  • Har deltaget i Introkursus for nye økologikonsulenter på SEGES

Procedure for at blive godkendt som økologikonsulent

Ansøgningen kan indsendes hele året.

Kriterier for opretholdelse

For at opretholde godkendelsen til at attestere økologiske omlægningsplaner, er det et krav at deltage i relevante kurser og fagdage om økologisk jordbrug, og mindst hvert tredje år at deltage i Regeldag for økologikonsulenter. SEGES Økologi Innovation vil løbende vurdere om kriterierne for at opretholde attestationsretten er opfyldt.

Emneord

Vil du vide mere?