Kvægkongres 2017 - Slagtekalve

$name

 


 

6. Oksekød fælles indlæg: Forbrugertrends

Mandag 14.15-15.00

 

Christie Nielsen, markedsanalytiker, Landbrug & Fødevarer


Vi ser på forbrugertrends for kalve- og oksekød blandt andet med udgangspunkt i en forbrugeranalyse gennemført af Landbrug & Fødevarer. Vi skal se på, hvordan forbrugerne forholder sig til kalve- og oksekød, og hvad der ligger om hjørnet for producenter og detailhandel, når vi ser nærmere på trends og afsætningsmuligheder for okse- og kalvekød for 2017 og frem.

Dias

Bilag 

   

Slagtekalve

 

 
12. Fokus på vækst

Mandag 15.30-16.15

 

Mogens Vestergaard, chefkonsulent, SEGES /Aarhus Universitet
Per Spleth, specialkonsulent, SEGES
Rasmus Skovgaard Stephansen, trainee, SEGES


Vi ser på betydningen af foderrationens sammensætning for dag-til-dag-variation i foderoptagelsen og betydningen heraf for variationen i daglig tilvækst gennem opvæksten. Er der forskel i den daglige variation i foderoptagelse alt efter, om der fodres med piller og halm i forhold til fuldfoder? Og har det betydning for tilvækst og sundhed? Spørgsmålene belyses med forsøgsdata fra en række forsøg med væsentlig forskellige foderrationer til slagtekalve. Desuden ser vi på afregning for krydsningskalve fra mælkeproducenter ud fra genetik. Hvordan beregnes en retfærdig pris på krydsningskalvene? Hvilken pris anbefaler vi at bruge fremover?

Dias
Dias

Bilag
Bilag

 
19. Diagnose og behandling af lungebetændelse

Mandag 16.30-17.15

 

Anne Katrine Aagaard, dyrlæge, Valby
Louise Marie Bang Schmidt, dyrlæge, Farum
Kenneth Krogh, chefdyrlæge, LVK


Mange slagtekalveproducenter slås med lungebetændelse hos deres kalve. Men hvad er egentlig oftest årsagen? Det har de to nyuddannede dyrlæger set på i deres speciale, hvor de har analyseret lungeskylninger fra knap 100 kalve i 11 besætninger. På kongressen præsenterer de deres resultater. Efterfølgende ser vi på optimal behandling af lungebetændelse – både i relation til antibiotikabehandling og vaccination.

Dias
Dias

Bilag

 
25. Optimering af vores slagtekalveproduktion

Mandag 19.00-19.45

 

Jannie og Kim Nielsen, slagtekalveproducenter, Enderup 


Jannie og Kim Nielsen fortæller om deres produktion af ca. 1.100 kalve pr. år. De leverer til Dansk Kalv konceptet og har en del krydsningskalve i rationel stald og fodrer med kolbemajs. Hør bl.a., hvordan de holder en god sundhed. De har meget fokus på deres produktionsøkonomi.

Dias

 
32. og 39. Generalforsamling Danske Slagtekalveproducenter

Mandag 20.15-21.00 og 21.15-22.00

 

Lasse Olsen, formand for Danske Slagtekalveproducenter, St. Heddinge


Formandens beretning, regnskab, budget, valg og debat.
 Dias

 Tilbage til programforside