Planter

Registreringsnet uge 32: skadegørere i majs, roer og kartofler

Angrebene af svampesygdomme i majs er pt. svage. Der er udløst bekæmpelse af bederust i sukkerroemarker.

5. registrering af bladsvampe i majs

5. registrering af bladsvampe i majs er foretaget. Der registreres i 12 pløjede og 8 upløjede marker, og alle marker har forfrugt majs. Risikoen for angreb af majsøjeplet og majsbladplet er størst i upløjede marker med forfrugt majs, fordi svampene overlever på planterester af majs. 

Der bedømmes ugentlig til og med 22.-23. august, hvorefter der bedømmes hver anden uge for at følge udviklingen sidst i sæsonen.

Der bedømmes procent angrebne planter, procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben og procent dækning på bladet, der støtter kolben. Endvidere bedømmes procent dækning på 2 blade over kolben hhv. på 2 blade under kolben. Bekæmpelsestærsklen er fastsat ud fra procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben.

Der er denne uge bedømt i 16 marker. Der er i 4 af 10 pløjede marker fundet angreb af majsøjeplet på bladet, der støtter kolben, hvor 0,1-50 procent af planterne har angreb på bladet, der støtter kolben. Dækningen på bladet, der støtter kolben, er 0,01-0,1 procent dækning, dvs. meget svage angreb. 

Der er i 3 af 6 upløjede marker fundet angreb af majsøjeplet på bladet, der støtter kolben, hvor 20-50 procent af planterne har angreb på bladet, der støtter kolben. Dækningen på bladet, der støtter kolben, er 0,01-0,1 procent dækning, dvs. meget svage angreb.

Der er i kun 2 marker (upløjet) fundet majsbladplet på bladet, der støtter kolben, hvor 10 procent af planterne har angreb på bladet, der støtter kolben. Dækningen på bladet, der støtter kolben, er 0,01-0,1 procent dækning, dvs. meget svage angreb. Begge marker er upløjet med forfrugt majs.

Der er ikke fundet angreb af rust.

I pløjede marker anbefales bekæmpelse, hvis over 60 procent af planterne har angreb på bladet, der støtter kolben. Der skal samtidig have været mindst 1 risikoperiode (mindst 36 sammenhængende timer med bladfugt) for at udløse bekæmpelse. Pt. er denne tærskel ikke overskredet i nogen af markerne i registreringsnettet. 

I upløjede marker med forfrugt majs er risikoen for kraftige angreb højere. Nogen bekæmpelsestærskel er ikke kendt, men bekæmpelse vurderes aktuel, hvis over 20 procent af planterne har angreb på bladet, der støtter kolben. Pt. er denne tærskel overskredet i 2 af 6 upløjede marker. Dækningsprocenten på bladet der støtter kolben er her dog kun 0,01-0,1 procent dækning. Beslutning om evt. bekæmpelse anbefales derfor udskudt til næste uge, hvor det er muligt for at vurdere, om angrebet udvikler sig. Beslutning om evt. bekæmpelse skal i mange marker træffes senest i den kommende uge.

Til evt. bekæmpelse anbefales 0,5-0,6 l Propulse eller 0,6 l Comet Pro. Evt. kan også anvendes 0,4 l Propulse + 0,2 l Comet Pro.

Beslutning om evt. bekæmpelse skal træffes inden sprøjtefristen, som er vækststadium 65 (fuld blomstring) for Comet Pro og vækststadium 69 (afsluttet blomstring) for Propulse.

Majsen er nu omkring vækststadie 59 til 69 (hanblomsterstand fuld udfoldet til afsluttet blomstring).

8. registrering majshalvmøl

Forekomsten af majshalvmøl følges i 18 majsmarker fra uge 25 til og med uge 33 (15.-16. august). Majshalvmøl er et relativ nyt skadedyr i Danmark. For at følge udbredelsen har der de senere år været udstationeret feromonfælder. Fangsterne i fælderne kan ikke anvendes til at vurdere bekæmpelsesbehovet. 

I den forløbne uge er der fanget majshalvmøl på 5 af 17 lokaliteter (1-16 majshalvmøl i alt i fælderne). De 16 majshalvmøl er fundet på Tåsinge.

Registreringen i den kommende uge er sidste registrering i år.

3. registrering af bladsvampe i sukkerroer

NBR og Nordic Sugar følger fra 21. juli hver uge forekomsten af svampesygdomme i sukkerroer, og resultaterne kan også følges på registreringsnettet. Data og kommentarer opdateres hver torsdag. 

Bederust findes nu udbredt i hele dyrkningsområdet, og der er mange steder behandlet. Størst udvikling ses i kystnære områder. Hvis ikke der allerede er behandlet, er det passende at indlede svampebehandling nu. Comet Pro anbefales, hvis der er meget rust.

Der er fortsat kun lidt meldug og ramularia. 

Svampebekæmpelse iværksættes ved begyndende angreb, og senest når 5 procent af planterne er angrebet.

Blandt aktuelle sukkerroesorter 2022 viser følgende sorter generelt mindst modtagelighed: Fabienna KWS, Cascara KWS, Klimt og Button. Blandt de mest modtagelige sorter, når alle sygdomme summeres, er Fanfare, Davinci, Nysted og Saxon.

Comet Pro og Amistar Gold/Gretag Star må anvendes til svampebekæmpelse i sukkerroer og foderroer. Der er for at forsinke resistensudvikling hos meldug mod strobiluriner også søgt om en dispensation til Propulse i sukkerroer, men en afgørelse foreligger pt. ikke. Det oplyses i dag, at en evt. tilladelse ikke vil være gældende for foderroer.

Comet Pro må anvendes med maks. 0,625 liter. pr. ha pr. sæson. Der må behandles maks. to gange pr. sæson, og der skal være minimum 21 dage mellem behandlingerne. Sprøjtefristen er 28 dage før optagning. Amistar Gold/Greteg Star må anvendes med maks. 1,0 liter pr. ha, der må fordeles i en til to behandlinger. Der skal være mindst 3 uger mellem to behandlinger. Sprøjtefristen er 35 dage før optagning. 

For at forsinke resistensudvikling anbefales det kun at anvende Comet Pro (ren strobilurin) en enkelt gang. Der anbefales 0,3 liter Comet Pro, hvor dosis ved højt smittetryk øges op til 0,6 liter. Ved behov for 2 behandlinger følges op med 0,5 liter Amistar Gold.

12. registrering af cikader i kartofler

Siden uge 27 er det gennemsnitlige antal nymfer pr. blad bedømt. Der registreres cikadenymfer på bladenes underside ugentligt ved at udtage det nederste, aktive blad fra i alt 10 planter. Der registreres til og med uge 33 (15.-16. august).

Antallet af cikadenymfer har tidligere været stigende i de fleste marker, og det blev anbefalet, at alle marker med cikadenymfer i stivelseskartofler blev behandlet med 0,25 kg Mospilan i uge 30. Antallet af cikadenymfer var i uge 30 på samme niveau som i 2019, hvor der var relativ mange cikadenymfer.

Der er pt. ikke indkommet data for indeværende uge, men data ønskes fortsat.

Registreringen i den kommende uge er sidste registrering i år.

Se registreringer i Registreringsnettet

Følg udviklingen af skadegørere i registreringsnettet 2022

Vil du vide mere?

Støttet af