Planter

6. registrering i kartofler i uge 27

Uge 27: 5. aflæsning af fangster af cikader på gule limplader i stivelseskartofler er foretaget.

Fangsterne er fra uge 26 og de første dage i indeværende uge. Limpladerne aflæses 1 gang om ugen. 

Der findes fortsat cikader på alle lokaliteter og op til i gennemsnit 26-31 pr. limplade. Første bekæmpelse foretages tre til fire uger efter begyndende indflyvning, som var i uge 21. Bekæmpelse var således aktuel i uge 24 i de længst udviklede marker og i uge 25 i de øvrige marker, da der skal være noget bladmasse til at optage sprøjtemiddel.  Bekæmpelse er rettet mod de voksne cikader og evt. nymfer. Til bekæmpelse er anbefalet 0,15 kg Mospilan. 

Fra den kommende uge 28 optælles cikadenymfer på bladenes underside.

Emneord

Vil du vide mere?

Støttet af