Program Kvægkongres 2016

$name

 Opdelt efter Temaer

Økonomi og Strategi Ledelse Koen og kalven  Foder
Mælken Slagtekalve       Kødkvæg  De utraditionelle  
For Rådgivere #222220 Avl Aftenmøder malkeracer  Forskning

Detailprogram

10.00 – 11.45 Beretning
11.45 – 12.00 Kåring af kvalitetsmester
12.00 – 13.00 Frokost
13.00 – 14.00 Hovedtaler: Administrerende direktør i Arla Foods Peder Tuborgh
Mandag 14.15 – 15.00

1.

Økonomi og Strategi
Sådan forbedrer vi konkurrenceevnen

5.

For Rådgivere
Rådgivning i nyt perspektiv

2.

Koen og kalven Klovsignaler og håndtering af halte dyr

3.

Foder
Digital grovfoderstyring

4.

Mælken
Rene og sunde køer

6.

Oksekød - fælles indlæg
Afsætningsmuligheder og efterspørgsel på okse- og kalvekød
   
Mandag 15.15 – 16.00

7.

Økonomi og Strategi
Reducer produktions- omkostningerne

8.

Ledelse
Kunsten at lede dem, der ikke ligner dig

9.

Koen og kalven
Digital dermatitiskontrol

10.

Foder
God græsensilage

11.

Avl
Krydsning af malkeracer på amerikansk

12.

Slagtekalve
Styrk produktionen

13.

Kødkvæg
Sælger du kød eller spiseoplevelser?

 
16.00-16.30 Pause - tid til at netværke
Mandag 16.30 – 17.15

14.

Økonomi og Strategi Risikostyring på amerikansk

15.

Ledelse 
Halv mand - helt menneske
 

16.

Koen og kalven Workshop - forebyggelse af halthed

17.

Foder
Ny teknologi til styring af mælkeproduktionen

18.

Avl
Yverets og teknikkens betydning for en vellykket malkning

19.

Slagtekalve
Opstart af slagtekalveproduktion

20.

Kødkvæg
Omlægning til økologi?

 
17.30 – 18.45 Middag
19.00 – 19.45

21.

Økonomi og Strategi Mælkemarkedet – hvad kan vi forvente?

23.

RDM
Se mulighederne og grib chancen

24.

Jersey
Godt håndværk og sparetips
 

25.

DH
Bedre fodereffekttivitet via avlen

22.

Koen og kalven Workshop – Kosignaler

26.

Slagtekalve 
Bliv skarp til at registrere med DMS/Agrosoft

27.

Kødkvæg
Aktuelt fra Dansk Kødkvæg 
 
19.45 – 20.15 Kaffe
 20.15 – 21.00 

28.

Økonomi og Strategi
Når du selv bliver bedriftens begrænsning

30.

RDM
Hvad gør top-5 besætningerne anderledes?

31.

Jersey
Managementredskaber til optimering af avlsstrategi på besætningsniveau 

32.

DH
Genomisk test af hundyr – værdien for dig og for Holstein racen

29.

Forskning
X-faktor forskning

33.

Slagtekalve
Nye øjne på slagtekalveproduktionen

34.

Kødkvæg
Nyt om avl
 
21.15 - 22.00

35.

RDM
Debat om top-5 og nyt fra RDM

36.

Jersey
Sådan producerer man mælk til 1 kr. pr. kg i variable omkostninger

37.

DH
Sidste nyt om Holstein

38.

Dansk Kødkvæg Optimer indtjeningen 

 

Tirsdag dag 9.30 – 10.15

39.

Økonomi og Strategi
Styr produktionen når priserne svinger

40.

Ledelse
Mere tid - mindre stress

41.

Koen og kalven
Sænk kalvedødeligheden

42.

Foder
Vælg de rigtige råvarer

43.

Mælken
Vejen til sundere patter
- her og nu

44.

De utraditionelle
Vi ser muligheder i alt
10.15 – 10.45 Kaffe
10.45 – 11.30

45.

Økonomi og Strategi
Vælg det rigtige malkesystem

46.

Ledelse
Vejen til en tryggere fremtid

47.

Koen og kalven
Kosignaler - ser du, hvad din ko fortæller dig?

48.

Foder
Bedre kontrol med foderet - fra lagerstyring til foderudnyttelse

49.

Mælken
Speed malkningen op

50.

De utraditionelle Sharemilking
11.45 – 12.30

51.

Økonomi og Strategi
Ejendom til salg – skal jeg købe?

52.

Ledelse
Godt arbejdsmiljø giver gode resultater

53.

Koen og kalven Smittebeskyttelse – sund fornuft

54.

Foder
Nye gødningsnormer – betydning for grovfoderproduktioner

55.

Mælken
Hvad koster det at malke en ko?

56.

De utraditionelle
Low cost – produktion helt ind til benet
12.30 – 13.15 Frokost
13.15 – 14.00

57.

Økonomi og Strategi
Giv den rigtige pris for forpagtning

58.

Ledelse
Kunsten at lede dem, der ikke ligner dig

59.

Koen og kalven
Koens hemmelige liv

60.

Foder
Fristelser ved afgræsning

61.

Mælken
Finjuster malkestalden og malkeprocedurerne

62.

De utraditionelle
Hømælk til caffe latten
14.00 – 14.30 Kaffe
14.30 – 15.15

63.

Økonomi og Strategi
Økologi – skal/ skal ikke

64.

Ledelse
Bliv en bedre strategisk leder

65.

Koen og kalven
Forlænget laktation

66.

Foder
Digital grovfoderstyring (G)

67.

Mælken
Fuld valuta for AMS-mælk

68.

De utraditionelle 
Sharemilking

69.

Avl
Krydsning af malkeracer på amerikansk (G)