Kan køer undvære grovfoder?

SEGES, Aarhus Universitet og DLG tester alternativ fodring uden grovfoder.

Forfattere:
Niels Bastian Kristensen, SEGES
Christian Børsting, Aarhus Universitet
Birgitte Marie Løvendahl Raun, DLG

Eftersom store dele af grovfoderhøsten så ud til at kunne slå helt fejl på grund af tørken, er der netop igangsat et forsøg på Danmarks Kvægforskningscenter (DKC), der skal undersøge praktiske og fodringsmæssige udfordringer ved at fodre malkekøer uden grovfoder. I forsøget indgår både Holstein- og Jerseykøer, og køerne vil i forsøget blive tildelt tre forskellige niveauer af grovfoder:

Nul-grovfoder:

Der testes to forskellige blandinger med ’Nul-grovfoder’. ’ En NonGM’ baseret på byg, kornbærme, rapskagefoder og roepiller samt ludkorn, og en ’GM’ blanding baseret på majs, sojaskråfoder, sojaskaller og solsikkeskrå. Nul-grovfoder tildeles som blandinger af halm og de nævnte råvarer tilsat betydelige mængder vand (25 – 30 L / ration). Det forventes, at 2,5 kg halm pr. ko pr. dag giver køerne tilstrækkeligt at tygge på.

Halv af hver:

Begge typer af råvaremix udfodres også til to andre forsøgshold som en 50:50 blanding af standardfoder og nul-grovfoder.

Standardfodring:

Kontrolbehandlingen (50 pct. grovfoder) er en konventionel ration bestående af majsensilage, græsensilage, rapskagefoder, sojaskråfoder, roepiller, mineraler samt tre kg kraftfoder tildelt i malkerobotterne.

Tror vommen klarer det

Selvom nul-grovfoder lyder som en ekstrem fodring, så er den kemiske sammensætning af rationerne langt hen ad vejen den samme som ved almindelig fodringspraksis. Der er dog store forskelle i den fysiske opbygning af nul-grovfoder rationerne sammenlignet med traditionel grovfoderbaseret foder. Men vi forventer, at alle forsøgsrationer kan udfodres uden væsentlig negativ effekt på vomsundheden og uden store tab af produktion, men om køerne selv vil søge malkerobotterne bliver interessant at følge.

Forsøget afsluttes i oktober, hvorefter resultaterne formidles.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 16, 2018.