Luftfoto - mark

Planter, Økologi

Webinar: Brug af satellitmålinger til kontrol af efterafgrøder og bestemmelse af kvælstofbehov

Hør om pilotprojektet om biomasse, og få resultaterne fra droneflyvninger og satellitmålinger.

Dato
25. november 2020

Pris
Gratis

Tidspunkt
08:00 - 08:45

Sted

Online

Tilmelding
Pilotprojektet om biomasse er i gang, og otte landmænd har i efteråret 2020 forsøgt at opfylde NDVI-kravet på 0,5. Få resultaterne fra droneflyvninger og satellitmålinger, og hør en pilotlandmand fortælle om oplevelsen.
Webinar: Brug af satellitmålinger til kontrol af efterafgrøder og bestemmelse af kvælstofbehov

Webinaret består af to indlæg:

  • Satellitbaseret kontrol af efterafgrøder – resultater fra pilotordningen om efterafgrøder og biomasse
    v/ Nanna Hellum Kristensen, teamleder, SEGES
  • Eftervirkning af efterafgrøder og effekt af kvælstofoptagelse i efteråret på kvælstofbehovet i vintersæd
    v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Gødskning, SEGES

Webinaret henvender sig primært til konsulenter, men landmænd er også velkomne.

Vil du vide mere?

Støttet af