Planter

Resultater fra registreringsnettet 2022 i vinterbyg

Bygrust og dernæst skoldplet var mest udbredt.

 Angrebsudviklingen af skadegørere i vinterbyg er fulgt igen i 2022 i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Detaljerede data er i vækstsæsonen løbende vist på LandbrugsInfo og Landmand.dk. Nedenfor gives et kort sammendrag af resultaterne.

Bygrust og dernæst skoldplet var mest udbredt. Angrebene af bygrust var middel til kraftige, og KWS Kosmos var mest angrebet. Angrebene af skoldplet var af middel styrke sammenlignet med tidligere år, og Neptun og Bordeaux var mest angrebet. Angrebene af meldug var af middel styrke, mens angrebene af bygbladplet og Ramularia var svage. 

Baggrund

Angrebsudviklingen af skadegørere i vinterbyg er fulgt igen i 2022 i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Detaljerede data er i vækstsæsonen løbende vist på LandbrugsInfo og Landmand.dk. Nedenfor ses et kort sammendrag af resultaterne. Der er bedømt i ubehandlede parceller i forsøg og i mindre omfang i marker (både svampebehandlede og ikke svampebehandlede), hvor planteavlskonsulenterne alligevel kom i forbindelse med markbesøg. I forsøgene er der således bedømt på de samme lokaliteter uge efter uge, mens der er bedømt i forskellige marker fra uge til uge. 

I det følgende er kun vist data fra ubehandlede forsøg for at kunne sammenligne angrebsgraderne med tidligere år. I vinterbyg er der registreret på ca. 20 lokaliteter i 7-8 sorter pr. lokalitet (i alt ca. 140 observationer). Der er bedømt i følgende sorter: Bordeaux, Cleopatra, KWS Kosmos, KWS Meridian, KWS Wallace, LG Globetrotter, Neptun og Valerie. Der er også foretaget registreringer i sorten Comeback, men da der her er færre registreringer, er data der viser sortsforskelle ikke medtaget nedenfor. Der er hovedsageligt registreret i sorter, der er udbredt i dyrkningen. Forskelle i angrebsniveau for svampesygdomme fra år til år er derfor også påvirket af de valgte sorter i registreringsnettet.

De fundne angreb er blevet sammenholdt med de vejledende bekæmpelsestærskler i Planteværn Online, således at der ugentligt kunne angives et bekæmpelsesbehov i de forskellige sorter.

Angreb af svampesygdomme er bedømt som procent angrebne planter. Før vækststadium 32 bedømmes på hele planten, og fra vækststadium 32 bedømmes kun på planternes tre øverste fuldt udviklede blade. Bedømmelsesmetoden kan medføre, at angrebsstyrken tilsyneladende "falder" omkring vækststadium 32.

Fra og med vækststadium 45 bedømmes yderligere procent dækning på hvert af de to øverste blade. Disse bedømmelser er ikke vist i figurerne.

Resultater

I figur 1 ses angrebsudviklingen. Bygrust og dernæst skoldplet var mest udbredt.

Angrebene af bygrust var middel til kraftige, og KWS Kosmos var mest angrebet. Se figur 2-3.

Af figur 4 fremgår, at angrebene af skoldplet var af middel styrke sammenlignet med tidligere år. Af figur 5 fremgår, at Neptun og Bordeaux var mest angrebet.

Af figur 6 fremgår, at angrebene af meldug var af middel styrke sammenlignet med tidligere år. Af figur 7 fremgår, at Bordeaux blev mest angrebet.

Angrebene af bygbladplet og Ramularia var svage.

I figur 8 ses vinterbyggens udvikling i 2022 i forhold til tidligere år. 

Vil du vide mere?

Støttet af