Herobillede af krydsningskøer

Økonomi og ledelse, Kvæg

Beregn økonomien i krydsningskvier med helt nye budgetkalkuler

Med helt nye budgetkalkuler kan du beregne, om det kan betale sig at opfede krydsningskvier eller krydsningsstude til rødt oksekød – f.eks. kombineret med naturpleje, afgræsning af ekstensive arealer eller udnyttelse af ældre landbrugsbygninger.

Kvier til opfedning er nyt forretningsområde

I de kommende år vil antallet af krydsningskalve på markedet stige markant. Det åbner nye muligheder for opfedning af kalve på 20-24 måneder til rødt oksekød, f.eks. kombineret med naturpleje, afgræsning af ekstensive arealer eller udnyttelse af ældre bygninger.

SEGES har derfor udviklet to helt nye budgetkalkuler. Med dem kan du beregne, om det med egne forudsætninger kan betale sig at opfede henholdsvis holstein x kødkvæg eller jersey x kødkvæg.

Opfedning af krydsningskvier adskiller sig fra tyrekalve

Baggrunden for det nye forretningsområde er primært et kommende stop for aflivning af raske tyrekalve pr. 1. januar 2022. Det vil øge udbuddet af særligt jersey x kødkvæg til opfedning markant. Med en væsentlig prisforskel på kønssorteret sæd og ikke-kønssorteret sæd forventes det, at en betydelig del af dem vil være kviekalve, hvorfor en budgetkalkule specifikt på kviekalvskrydsninger til opfedning nu er relevant for både mælkeproducenter, slagtekalveproducenter og deltidslandmænd, der overvejer opfedning af dem. 

Helt afgørende for økonomien i opdræt af slagtekvæg er foderpriserne. I forhold til opdræt af krydsningskvier med en lidt længere og mere ekstensiv opdrætsperiode end tyrekalve, kan det især anbefales at undersøge mulighederne for naturpleje, afgræsning af ekstensive arealer eller at anvende biprodukter som fx mask.
Krydsningskvier kan nemlig kun forventes en daglig bruttotilvækst på 800 g. mod tyre-krydsningskalvenes 1.300 g. dagligt.

Brug egne tal i budgetkalkulerne

Kalkulerne kan hentes i excel, så du kan indsætte netop de forudsætninger, du selv har for opdræt af krydsningskvier. På den måde giver budgetkalkulerne et solidt og fagligt funderet overblik, når du skal planlægge og budgettere din produktion.

Find de nye budgetkalkuler for opdræt af krydsningskvier på Farmtal Online

Værd at vide om budgetkalkulerne

Kalkulerne er et simuleringsværktøj, som fortæller landmanden, hvad det koster at lave produktet, og hvad han kan forvente i indtjening under en række forudsætninger, som han selv kan justere på. Alle omkostninger er med i kalkulen, dog ikke jordlejen.

Budgetkalkulerne er tænkt som en hjælp til landmanden. Forventede mængder og priser på de enkelte produktionsinput og -output er opstillet, og resultatet er beregnet. Så kan landmanden let justere på de enkelte forudsætninger, og budgetkalkulerne gør regnearbejdet for ham, fordi regnestykket allerede er stillet op. Landmanden skal bare udfylde med egne tal.

Vil du vide mere?