Rådgivningsplatform i Grovfoderskolen

Rådgivningsplatformen er en oversigt over relevante værktøjer og hjælpeskemaer, som kvægbrugs- og planteavlsrådgivere anvender i forbindelse med optimering af grovfoderproduktionen.

 

Kom med i Grovfoderskolen - læs mere her

Klik på links til de enkelte værktøjer i oversigten nedenfor:

  Værktøjsnavn Formål
Div. Hjælpeskemaer og vejledninger som kan benyttes på bedriften og i rådgivningsforløbet

 
 Hent:

Forretningsplan Grovfoderskolen

Se forretningsplan for Grovfoderskolen her

Rådgivningsforløbet for
 
Få inspiration til strukturen i rådgivningsforløbet. Se guide med eksempler her
  Se eksempel på grovfoderskolekoncept fra Landbo Thy her 
  Se eksempel på grovfoderskolekoncept fra Vestjysk Landboforening her
  Se eksempel på grovfoderskolekoncept fra Syddansk Kvæg her
  Se eksempel på grovfoderskolekoncept fra LMO her  
  Se eksempel på grovfoderskolekoncept fra Lemvigegnens Landboforening her  
  Se eksempel på grovfoderskolekoncept fra Centrovice her  
 

Se eksempel på grovfoderskolekoncept
fra SAGRO her:

Brug KPO i DMS til produktionsopgørelse i mælkeproduktion
 

Digitale Handlingsplaner skaber derfor et fælles overblik, og giver en perfekt styring af opfølgning og planlægning

Bestil digitale handlingsplaner her:

Lagermodul

Med lagermodulet kan du holde styr på grovfoderudbytter og foderforbrug.

Se info omkring brugen af lagermodulet

Registrer grovfoderudbytter i dyrkningsjournalen i MarkOnline

Registrer grovfoderudbytter med FarmTracking

Sådan kommer du i gang med udbyttemåling

Sådan kommer du sikkert i mål med udbytteregistrering

Med FMS kan du planlægge foderforsyningen og beregne produktionsomkostninger ved forskellige alternative grovfoderstrategier
 

Tag et gratis digitalt kursus på din pc eller tablet (kræver login til landbrugsinfo).

FMS modul 1 – sådan opretter og tilpasser scenarier for foderforsyningen på bedriften

FMS modul 2 – sådan anvender du modulet Mark og Maskiner i FMS (forudsætter gennemført modul 1)

Valg af majssorter


Kvalificér valg af majssorter ud fra forsøgsresultater
Brug INVE Online til at beregne økonomi ved investeringer i bygninger, staldinventar og markmaskiner

Slætstrategi – Græs

Find den optimale slætstrategi, og dens betydning for udbyttet, fordøjelighed af organisk stof og indholdet af protein i kløvergræs.

Start Programmet her:

Slætgræsprognose

Brug prognose for foderværdi og -udbytte af slætgræs til at vælge det rigtige slættidspunkt
Fortørringsprognose

Brug prognose for fortørring af slætgræs til disponering og håndtering af kløvergræs som er skårlagt
Majsvarmeenheder

Brug opgørelsen over majsvarmeenheder til at vurdere majsmarkens produktion
Tørstofprognose majs

Brug tørstofprognose til majs til at vurdere tørstofindholdet

DLBR Plante-IT leverer Mark Online og Mark Mobile til pc og mobil planlægning og registrering i marken.
 

Slut med papirarbejde i marken – det hele ordnes med FarmTracking via Smartphone eller Tablet

Læs mere her

 

Korrekt bogføring i Ø90 letter arbejdet med udarbejdelse af KPO. Hent vejledning her
Få styr på arbejdsproceduren ved udtagning fra silo, så arbejdet gøres korrekt og ensartet hver gang. Udarbejd SOP

Bliv bedre og sørg for at forankre forbedringskulturen med LEAN