Er kostaldens vandforsyning tilstrækkelig?

Kostaldens vandforsyning skal kunne levere mindst 20 liter pr. minut for at imødegå både køernes drikkevandsbehov og vand til vask.

Med den varme sommer in mente er det måske værd at give køernes vandforsyning en tanke. Det samlede vandbehov for en dansk malkeko ligger typisk på 90-150 liter vand pr. døgn – afhængig af luftens temperatur og koens ydelse. Tørstofindholdet i mælken ligger på ca. 13-15 pct. En ko, der producerer 50 kg mælk, aflever altså omkring 43 liter vand pr. dag alene i mælken. Derfor er det vigtigt, at vandforsyningsanlægget er dimensioneret korrekt, så der ikke opstår vandmangel ved spidsbelastninger – som fx lige efter malkning, eller hvis den samme vandinstallation også forsyner malkeanlægget med vand til vask. Ofte vil et fald i vandforsyningen resultere i et fald i mælkeproduktionen eller foderoptagelsen. En tidligere FarmTest slår fast, at det som regel vil være hensigtsmæssigt at sikre et vandflow på minimum 20 liter pr. minut ved køernes drikkevandsforsyning – også når der forbruges vand til vask m.m.

Læs mere om vandforsyning på landbrugsinfo.dk i Kvæginfo 2445.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 16, 2018.