Økologi, Planter

Rodukrudtsbekæmpelse efter høst – vælg den rigtige strategi

Gennemgå dine marker i juli måned, hvor rodukrudtet for alvor bliver synligt og lav din strategi for bekæmpelsen.

Et fælles træk for al bekæmpelse af rodukrudt er, at jo tidligere jordbehandlingen startes om sommeren, des større er chancen for succes. Hvilken strategi du skal vælge, afhænger af, hvilken art af rodukrudt der er tale om, og om der eventuelt er tale om en blandet bestand. Tag derfor en tur igennem dine marker, hvor du noterer dig, hvilken eller hvilke ukrudtsarter, der er mest fremtrædende, så du kan få lavet din strategi i ordentlig tid.

SEGES anbefaler at lave fuld gennemskæring straks efter høst, så væksten af rodukrudtet stoppes. For agersvinemælk, agertidsel og følfod gælder det at planterne går i dvale om efteråret, så gentagne behandlinger ind i efteråret har ingen effekt.

Herunder kan du læse mere om, hvilke strategier der er effektive i forhold til de enkelte ukrudtsarter.

Massiv og blandet bestand af rodukrudt

Ved en massiv og blandet bestand af rodukrudt er den ultimative strategi minisommerbrak:

 • Fuld gennemskæring efter høst
 • Om efteråret sås efterafgrøder og/eller der sås vårsæd i foråret.
 • Slæt eller afpudsning omkring 1. juni.
 • Jorden holdes sort med gentagne harvninger med fuld gennemskæring i juni og juli måned.
 • I slutningen af juli måned laves en god pløjning og der sås gul sennep eller olieræddike.
 • Der pløjes igen til foråret og sås en konkurrencestærk vårsæd.

Tidsler

Hvis tidsler er hovedproblemet, er 2 x pløjning en effektiv strategi:

 • Straks efter høst og inden 15. august pløjes der og sås gul sennep.
 • Der pløjes igen til foråret og sås en konkurrencestærk afgrøde.
 • Både strategier med minisommerbrak og slæt har vist sig effektive overfor tidsler, men også vingeskærsharvninger er effektivt i juli og august.

Kvik

Kvikplanten er i vækst når temperaturen er over 3-4 grader, hvilket betyder at der er en lang periode hvor der kan laves effektiv bekæmpelse.

 • Straks efter høst laves der en jordbearbejdning med fuld gennemskæring.
 • Udsultning af kvikken kan udføres i efteråret ved fugtige vejrfold ved gentagne harvninger hver gang planten har 3-4 blade.
 • Udtørring udføres hvis der er udsigt til en tør periode på mindst 14 dage ved gentagne harvninger hvor udløberne trækkes op på jordoverfladen uden at rødderne sønderdeles.
 • Harvning efterfølges af en dyb pløjning for at få de sønderdelte eller svækkede rødder placeret dybt i jorden.
 • Kvikplanten er mest følsom for afhugning ved 3-4 blade.
 • Efterafgrøden skal sås inden 15. august for at være effektiv.

Følfod

Følfod kan ikke bekæmpes effektivt på en vækstsæson og strategien skal konsekvent følges op året efter.

 • Straks efter høst laves en fræsning efterfulgt af pløjning.
 • Følfod går i dvale om efteråret. For at undgå opformering og spredning skal der undgås yderligere jordbehandling før foråret hvor følfod igen begynder at spire.
 • Forårsbehandling når blomsterknopperne bryder igennem og når planten er mest følsom for bekæmpelse ved 6 blade.

Agersvinemælk

Hvis der er agersvinemælk på arealet:

 • Straks efter høst laves der en jordbearbejdning med fuld gennemskæring.
 • Jordbehandlinger i begyndelsen af september er i bedste fald spildte kræfter og risikoen for en opformering er stor.
 • Minisommerbrak er effektiv over for agersvinemælk.

For at vide mere om baggrunden for disse anbefalinger kan du følge nedenstående links:

Forsøg med minisommerbrak, som den eneste af de afprøvede strategier, der effektivt har reduceret bestanden af alle rodukrudtsarte kan findes her.

Vil du vide mere?