Bladribbesnudebille i vinterraps

Planter

Følg udviklingen af skadegørere i registreringsnettet 2022

Se starttidspunkt for skadevoldere i de forskellige
afgrøder.

Nyhed

01. februar 2021

 Opdateret 01. februar 2022

Hvert år i vækstsæsonen følger planteavlskonsulenter og planteavlsteknikere udviklingen af sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder over hele landet. Dette net kaldes ”Planteavlskonsulenternes Registreringsnet”. Følg udviklingen i vækstsæsonen 2022 her på LandbrugsInfo på siden Varsling og registrering af skadevoldere i landbrugsafgrøderUdviklingen kan også følges på registreringsnet.dlbr.dk

NBR Nordic Beet Research og Nordic Sugar Agricenter følger udviklingen af skadegørere i sukkerroer, og udviklingen kan også følges i registreringsnettet.

Nedenfor ses de omtrentlige starttidspunkter for registreringerne i de forskellige afgrøder.

De nævnte temperaturmodeller angiver forventet flyvetidspunkt, men siger desværre ikke noget om angrebsstyrken.

 

Se starttidspunkt for skadevoldere i de forskellige afgrøder:

Korn

 • Flyvning af 1. generation fritfluer i havre m.fl.: Temperatursum summeres fra 1. marts
 • Sygdomme og skadedyr i korn:  Primo. april og primo maj i vårsæd
 • Hvedegalmyg i feromonfælder: Medio maj
 • Bladlus (havrerødsot) i vinterhvede og vinterbyg: Medio til ultimo september

Frøgræs

Vinterraps

 • Lys bladplet: Primo marts
 • Bladribbesnudebiller i gule fangbakker: Primo marts
 • Flyvning af 1. generation skulpegalmyg: Temperatursum summeres fra 1. april
 • Rapsjordlopper i gule fangbakker: Primo september

Hestebønner

 • Bladsvampe i hestebønner: Ca. 1. juni

Majs

 • Majshalvmøl i feromonfælder: Medio juni
 • Bladsvampe i majshelsæd: Primo juli

Kartofler 

 • Registrering af kartoffelskimmel: Primo maj
 • Cikader på gule limplader: Primo maj
 • Bladlus (virussmitte) i læggekartofler: Primo juni   

Sukkerroer

 • Skadedyr i fremspiringsfasen,trips, runkelroebiller og bedejordlopper: Medio april
 • Bedefluelarver: Maj
 • Bladlus: Medio maj
 • Gammauglelarver: Juli
 • Bladsvampe: Medio juli

Vil du vide mere?

Støttet af