Økologi, Planter

Register for Gødningsregnskab – hvis du har en mindre øko-bedrift, skal du huske at tilmelde den

Landbrugsstyrelsen afmeldte i foråret alle bedrifter, der frivilligt var tilmeldt Register for Gødningsregnskab. Derfor er det nødvendigt, at små økologiske bedrifter under 10 ha, som modtager husdyrgødning og/eller kvælstoftillæg under Økologisk arealtilskud, tilmelder bedriften igen inden 31. juli 2022.

Derfor skal du tilmelde din bedrift til Register for Gødningsregnskab

Det er nødvendigt at være tilmeldt Register for Gødningsregnskab, hvis du skal modtage husdyrgødning, og afgiver skal kunne trække det fra som afsat gødning i sit gødningsregnskab. Det er også en forudsætning for at få kvælstoftillæg under Økologisk arealtilskud. 

Frivillig tilmelding – hvem gælder det for?

Virksomheden kan være frivilligt tilmeldt Register for Gødningsregnskab. Hvis virksomheden har et aktivt CVR-nr., bliver drivet med planteavl, husdyravl, skovbrug eller kombinationer heraf og samtidig opfylder mindst én af disse betingelser:

 • Disponerer over et areal med afgrøder på 5 ha eller derover, der er omfattet af en kvælstofnorm på mere end 0 kg kvælstof eller en fosfornorm på mere end 0 kg fosfor.
 • Dyrker afgrøder på sit areal, som samlet er omfattet af en gennemsnitlig kvælstofnorm på mindst 90 kg udnyttet-kvælstof pr. ha pr. år.

Bedrifter under 5 ha

Bedrifter, der er under 5 ha, kan i nogle tilfælde blive optaget i Register for Gødningsregnskab enten som pligtige eller som frivillige. Kravet er, at der bliver dyrket afgrøder med en gennemsnitlig kvælstofnorm på mere end 90 kg kvælstof pr. ha. pr. år. Kvælstofrestriktionen i Økologisk arealtilskud har ikke indflydelse på optagekriterierne i Register for Gødningsregnskab.

Bedriften kan derfor godt være omfattet af et loft på 65 kg udnyttet-kvælstof og modtage kvælstoftillægget under Økologisk arealtilskud – samtidig med, at den opfylder optagekriteriet om at dyrke afgrøder med en afgrødenorm på mere end 90 kg udnyttet-kvælstof i gennemsnit. 

Virksomheder, der har pligt til at være tilmeldt 

Tilmeldingen til Register for Gødningsregnskab er pligtig for din bedrift, hvis virksomheden bliver drevet med planteavl, husdyravl, skovbrug eller kombinationer heraf og samtidig opfylder mindst én af disse betingelser.

 • Husdyrbesætning producerer gødning, eller virksomheden modtager husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse eller anden organisk gødning, der har et samlet kvælstofindhold, der overstiger 1.000 kg total-kvælstof pr. år.
 • Virksomhedens samlede husdyrbesætning producerer gødning, eller virksomheden modtager husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse eller anden organisk gødning, der har et samlet kvælstofindhold, der overstiger 100 kg total-kvælstof pr. ha areal med afgrøder
 • Disponerer over et areal med afgrøder på 10 ha eller derover, som er omfattet af en kvælstofnorm på mere end 0 kg kvælstof eller en fosfornorm på mere end 0 kg fosfor.

Tilmelding til Register for Gødningsregnskab via Tast selv 

Deadline for tilmelding er 31. juli i den planperiode, hvor din virksomhed enten er blevet pligtig, eller hvor du ønsker at tilmelde den frivilligt. 

Vil du vide mere?

 • Sven Hermansen

  Sven Hermansen

  Chefkonsulent

  Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S

Støttet af