Nye nøgletal i DMS Foderkontrol

I DMS Foderkontrol er det nu muligt at få beregnet en række nye nøgletal vedrørende foderomkostninger og restbeløb.

Følgende nøgletal kan vises/beregnes

1. Nye nøgletal
  • Grovfoderpris (øre pr. FEN)
  • Grovfoderomkostninger (kr. pr. kg EKM)

2. Nye nøgletal hvor prisgrundlaget for grovfoder er ændret fra "egne priser" (fra Fodermiddeltabel) til standardpriser (fra Farmtal Online)

  • Grovfoderpris, standardpriser (øre pr. FEN)
  • Grovfoderomkostninger, standardpriser (kr. pr. kg EKM)
  • Foderomkostninger i alt, std. grovfoderpriser (kr. pr. kg EKM)
  • Mælk minus foder pr. kg EKM, std. grovfoderpriser (kr. pr. kg EKM)
  • Mælk minus foder pr. ko, std. grovfoderpriser (kr. dag)

I NorFor defineres grovfoder som fodermidler hvor partikelstørrelsen er over 6 mm. Det betyder at HP-Pulp regnes med som grovfoder, ved alle prisberegninger vedrørende grovfoder.

I beregningerne bruges priser fra Farmtal Online (www.farmtalonline.dk), på samme måde som i KPO.

De aktuelle priser er vist i nedenstående tabel.

Tabel 1. Aktuelle standard grovfoderpriser (2016-06-29)

Fodermiddel Konventionel pris, kr./FEN Økologisk pris, kr./FEN
Græsensilage 1,17 1,50
Majsensilage 1,01 1,41
Kolbemajsensilage 1,18 1,55
Helsæd 1,28 1,47
Afgræsning 0,83 0,86
Roer 1,10 1,411
Halm 1,602 1,602
1,173 1,503
HP-Pulp 1,254 1,49
Grovfoder, andet 1,10 1,49

1 Sat til samme pris som majsensilage.
2 1,60 kr./FEN svare til 50 øre/kg.
3 Sat til samme pris som græsensilage.
4 Prisen på HP-Pulp er sat til 32 øre pr. kg, svarende til prisen på Fyn ifølge prisliste fra NordicSugar.

De nye nøgletal kan tilvælges fra nøgletalsgrupperne "Priser" og ”Afkast” (via funktionen "Tilføj/fjern nøgletal").

Standard opsætningen er også ændret og indeholder nogle af de nye nøgletal.

Figur 1. Standard opsætning af nøgletal i DMS Foderkontrol