Planter

3. registrering af bladlus i vinterhvede og vinterbyg i uge 40

I de tidligt såede marker i milde områder er der fundet bladlus på 24 af 31 lokaliteter (0,01-6,0 procent angrebne planter) i hvede. I vinterbyg er der fundet bladlus på 15 af 20 lokaliteter (0,01-20,0 procent angrebne planter). I nogle marker er der mange bladlus, så det er vigtigt nu at undersøge markerne for evt. angreb.

Forekomsten af bladlus følges igen i dette efterår i registreringsnettet i 33 vinterhvedemarker og 22 vinterbygmarker frem til og med 2.-3. november. Der bedømmes i tidligt såede marker (sået før 15. september) og i milde områder, hvor risikoen for angreb af bladlus og dermed havrerødsot er størst.

Der er i den forløbne uge sket en stigning i forekomsten af bladlus. I vinterhvede er der fundet bladlus på 24 af 31 lokaliteter (0,01-6,0 procent angrebne planter). I 15 af de 31 marker er fundet mindst 2 procent angrebne planter.

I vinterbyg er fundet bladlus på 15 af 20 lokaliteter (0,01-20,0 procent angrebne planter). I 10 af de 20 marker er fundet mindst 2 procent angrebne planter.

I nogle marker er der således fundet mange bladlus, så det er vigtigt nu at undersøge markerne for evt. angreb.

Der findes ingen bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret i vintersæd, fordi et varierende antal bladlus indeholder smitte af havrerødsot, og fordi det er ukendt, hvornår nattefrost reducerer antallet af bladlus. Finder man dog bladlus på 2-3 procent af planterne, anbefales en bekæmpelse, såfremt marken er sået før ca. 20.-25. september. Jo tidligere såning jo større risiko for angreb.

Evt. bekæmpelse kan være aktuel fra 3-4 bladstadiet. Til bekæmpelse kan anvendes: 0,1-0,15 kg Lamdex/Karate, 0,05-0,075 kg Kaiso Sorbie, 0,125-0,15 l Fastac eller 0,05-0,1 l Mavrik Vita pr. ha.

I vinterbyg har Biscaya OD en mindre anvendelse, og 0,1-0,15 l pr. ha anbefales. Bemærk, at det er forbudt at anvende og opbevare Biscaya OD pr. 31/12 2020.

Markerne undersøges bedst ved at man lægger sig ned og kigger på bladene i modlys. Hvis der er en eller flere ”mørke pletter” på bladene, kan en nærmere undersøgelse afgøre, om det er bladlus eller ej. Bladlusene kan også sidde på stænglerne lige i jordoverfladen.

I figur 1-2 er udviklingen pt. sammenlignet med tidligere år.

Vil du vide mere?

Støttet af