Økologi, Planter

Markvandring - lattergasudledning i forbindelse med nedmuldning af kløvergræs

Kom og se og hør, hvordan vi udfører lattergasmålinger fra en mark, hvor kløvergræs er blevet nedmuldet på flere forskellige måder.

Dato
11. maj 2021

Pris
Gratis

Tidspunkt
11:00 - 13:00

Sted
Glæsborgvej 20
8450 Hammel

Tilmelding

Lattergasudledning fra markerne udgør 33% af landbrugets klimapåvirkning. Samtidig er det uheldigt, at kvælstoffet forsvinder fra jorden som lattergas, når de økologiske landmænd har brug for mere kvælstof til deres afgrøder. 

Derfor er SEGES Økologi Innovation i gang med at undersøge, om udledningen af lattergas bliver mindre, hvis man f.eks. fræser kløvergræsset eller efterafgrøden inden den nedpløjes. Kom og se, hvordan vi udtager prøverne og stil spørgsmål til processen og formålet med forsøget.

Den lattergas, der udledes fra marken opsamles i et lukket kammer, og prøverne udtages med kanyle

Den lattergas, der udledes fra marken opsamles i et lukket kammer, og prøverne udtages med kanyle. Foto: Casper Laursen, SEGES.

Program

  • Formålet med forsøget og en beskrivelse af forsøget, v. Drishya Nair, Teknologisk institut
  • Hvad kan landmændene bruge den viden til?, v. Frank Oudshoorn, SEGES 
  • Spørgsmål og opsamling

Tilmelding

Skriv eller ring til Majken Husted (mahh@seges.dk, T 4017 7126), hvis du ønsker at deltage i markvandringen. Angiv kontaktoplysninger, så vi har mulighed for at give dig besked, hvis prøvetagningen bliver udsat pga. vejret eller andet.

Arrangementet bliver afholdt i henhold til gældende corona-retningslinjer.

Vil du vide mere?

Støttet af