Kvæg

29% af køerne i Norden malkes med malkerobotter

Mens antallet af besætninger med malkerobotter falder i Danmark og Sverige, investerer de øvrige nordiske lande fortsat i denne type malkesystem. Flest robotter findes dog i Danmark.

De seneste år har malkerobotter (AMS) haft fremgang i de nordiske lande. I dag står der robotter i knap en femtedel af de nordiske besætninger. Dog er AMS-udviklingen faldende i både Danmark og Sverige, mens der i de andre nordiske lande stadig investeres i AMS (se figur 1).

Figur 1. Udviklingen af AMS-besætninger i Norden fra 1998

Figur 1. Udviklingen af AMS-besætninger i Norden fra 1998

Figuren viser tal fra de nordiske mejeriers fælles netværk NMSM. Det fremgår også af netværkets tal, at omkring en tredjedel af al den nordiske mælk bliver produceret i besætninger med AMS. 

Knap 30% af køerne malkes med AMS

Ved årsskiftet 2016/2017 var der totalt set i Norden 7.447 AMS-bokse i 4.629. Det svarer til 1,6 AMS-bokse pr. besætning.

På samme tidspunkt var der i alt 23.377 mælkeproducerende besætninger i Norden. Dermed har 19,8% af alle besætninger AMS. Disse besætninger er dog væsentligt større end gennemsnitsbesætningerne. Derfor vurderer NMSM, at ca. 29% af malkekøerne i Norden malkes med AMS.

Status 31.12.2016 Danmark Finland Island Norge Sverige Norden
Andel køer i AMS (%) 25,0 28,1 39,3 40,1 29,8 29,3
Andel mælk fra AMS (%) 26,3 30,9 41,8 44,5 32,5 31,1
Antal AMS bokse/besætning 2,9 1,5 1,2 1,1 1,8 1,6

Mælkeproduktionen vurderes at udgøre ca. 31% af den mælk, som produceres i Norden. Det vil sige, at ud af den nordiske mælkeproduktion på 12,3 milliarder kilo mælk, kommer 3,8 milliarder kilo mælk fra AMS-besætninger. Tallene gælder for 2016.

Flest AMS-bokse i Danmark

De fleste AMS-besætninger findes i Norge, hvor der ved årsskiftet 2016/2017 var 1.726 besætninger med 1.813 AMS-bokse.

De fleste AMS-bokse er dog i Danmark, med 2.153 bokse i 749 besætninger. Størrelsesmæssigt er de danske besætninger langt større end i de andre nordiske lande med 2.9 bokse pr. besætning i gennemsnit. Derefter, kommer svenske landmænd med 1,8 bokse pr. besætning. De øvrige lande har færre end 1,6 bokse pr. besætning i gennemsnit (se tabel 1).

Det nordiske samarbejde

Trods den store forskel i produktionsforholdene inden for mælkeproduktion blandt de nordiske lande, har de det til fælles, at en betydelig del af mælken kommer fra AMS-besætninger.

Produktion med AMS kræver stor opmærksomhed om kvalitetsparametrene i mælken – celletal, kimtal og frie fedtsyre. Derfor er det tværfaglige nordiske samarbejde om AMS-forskning og udveksling af AMS-erfaringer, bl.a. via NMSM, en stor fordel.

Vil du vide mere?