Emneregister for Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013

Emne U

Emner/nøgleord

Emner/nøgleord er samtlige ord fra stikordsregistrene i Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013. Der er link til (store) pdf-filer med de komplette oversigter for årene 1971-2013.
 

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å  
 
Søg
efter ord på denne side ved først at vælge bogstav og derefter Ctrl+F.

U Årstal Sidetal - seneste år
UAN-30 (flydende N) 1960, 1961, 1962 167
Ubejdset majs 2007 267
Ubejdset majsfrø 2007 286
Ubeløvede læhegn, lævirkning 1975, 1982 169/189
Udbredelse, havresorter 2005 131
Udbredelse, vårbygsorter 2005 113
Udbredelse, vårhvedesorter 2005 134
Udbredelse, vinterbygsorter 2005 29
Udbringning af gylle, økologisk dyrket majs 2005 275
Udbringningsmåder, gylle 1990, 1991, 1992, 1993 92, 98
Udbringningsmåder, P på lavbundsjord 1979 134
Udbringningsmetoden for husdyrgødning 2001 179
Udbringningsomkostninger 1992, 1993 161
Udbringningsstrategier, kvælstof 2013 374
Udbringningsteknik, gylle 2012 398
Udbringningstid, N, rug 1977 53
Udbringningstid, N, vinterbyg 1978 126
Udbringningstid, N, vinterhvede 1971, 1977, 1978 1088/112/125
Udbringningstid, P og K 1919, 1920, 1921 (1940) 3.M
Udbringningstid, P og K, vårsæd 1974 2103
Udbringningstid, PK og NPK, vinterhvede 1975 110
Udbringningstider, kvælstof 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 83
Udbringningstidspunkt, gylle 1990, 1991, 1992, 1993 92
Udbytte mod nye mål, vårbyg 2007, 2008 112
Udbytte mod nye mål, vinterbyg 2007 30
Udbytte, ærtesorter 2007 152
Udbytte, grovfoderafgrøder 2007 20
Udbytte, hamp 2007 195
Udbytte, markærtsorter 2007, 2013 129
Udbytte, olieræddike 2009 187
Udbytte, pil 2011 190
Udbyttebegreber, grovfoder 1987 226
Udbyttefordeling, alm. rajgræs, skridningstid 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 189
Udbyttemåling 2006 251
Udbyttemålinger, lævirkning 1974 2166
Udbytteniveau uden pløjning 2010 252
Udbytteniveauopdeling, prod.syst., vinterhvede 1981 60
Udbyttepotentiale, efterafgrøder 2010 190
Udbyttet 2003 5
Udbyttetab, jordfygning 1987 196
Udbyttetab, jordpakning 2013 281
Udbyttetab, rødsvingel 2010 143
Uden pløjning 2010 252
Uden pløjning, pløjefrit 2009 264
Udendørs sohold 1995 122
Udkogning 2009 297
Udlæg af efterafgrøde, ukrudt, vintersæd 2001 77
Udlæg af grøngødning, økologisk 2002 244
Udlæg af kløvergræs, første brugsår 2007 279
Udlæg af kløvergræs, udlægsår 2007 277
Udlæg af lucerne i vårbyg, ukrudt 1991, 1992, 1993, 1994 248
Udlæg efterafgrøde, ukrudtsbekæmpelse 1999 84
Udlæg renbestand 2004 324
Udlæg uden dæksæd 1988, 1989, 1990, 1991, 2005 329
Udlæg uden dæksæd, varieteter af ital. rajgræs 1968, 1969, 1970, 1971 1129
Udlæg, frøgræs 2002 136
Udlæg, havredæksæd med forskellig tæthed 1977, 1978, 1979 171
Udlæg, hvidkløver 2001 135
Udlæg, kløvergræs 2005, 2006 355
Udlæg, rødsvingel 2001, 2002 136
Udlæg, ukrudtsbekæmpelse 1994, 1995, 1996, 1997 255
Udlægsår, økologisk 2008 273
Udlægsmarker 2011 22
Udlægsmetode 1987, 2007 266
Udlægsmetode, galega 1989, 1990, 1991, 1992 248
Udlægsmetode, ital. rajgræs uden dæksæd 1972 2086
Udlægsmetode, lucerne 1991, 1992, 1993 248
Udlægsmetode, vinterhvedehelsæd 1990, 1991, 1992 253
Udlægsmetoder 2005, 2006, 2009 278
Udlægsmetoder, kløvergræs 2009 290
Udlægsmetoder, lavbundsjord 1962, 1963, 1964 135
Udlægsmetoder, lucerne 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 2132
Udlægsmetoder, økologisk 2008 284
Udpiningsforsøg, højt niveau, slætafgrøder 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 184
Udpiningsforsøg, højt N-niveau 1979 172
Udsæd af vårbyg til grønkorn 2002 299
Udsæd og kernestørrelse, vårbyg 1978 61
Udsæd og N, markært 1982, 1984 66/68
Udsæd og rækkeafstand, alm. rajgræs (frø) 1971 1111
Udsæd og rækkeafstand, helsæd 1982, 1983 209
Udsæd og rækkeafstand, vårbyg 1971 1045
Udsæd, alm. rajgræs, mellemafgrøde 1987 214
Udsæd, byghelsæd 1979, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985 239
Udsæd, frøafgrøder 1977 126
Udsæd, hvidkløver/engrapgræs (frø) 1978 142
Udsæd, ital. rajgræs, mellemafgrøde 1987 214
Udsæd, kernestørrelse, vårbyg 1977 61
Udsæd, N og kalk, markært 1983 64
Udsæd, N og vækstregul., vinterhvede 1978, 1979, 1980 62
Udsæd, oliehør 1987 114
Udsæd, rækkeafstand, hvidkløver (frø) 1986 94
Udsæd, rug 1987 29
Udsæd, spindhør 1985 116
Udsæd, vårraps 1977, 1978 128/144
Udsædsbåren smitte med ærtesyge 2003 230
Udsædsbårne svampe, ærter 2001, 2002, 2004 251
Udsædsbårne svampe, hvede 2013 68
Udsædsbårne svampe, spinat 2007 198
Udsædsbårne sygdomme, ærter 1988, 1989, 1990, 1991 192
Udsædskvalitet, vårbyg 2006, 2008 111
Udsædskvalitet, vinterhvede 2004, 2006 67
Udsædsmængde af smalbladet lupin, økologisk 2003 234
Udsædsmængde og grønkorn 2002 298
Udsædsmængde og kvælstof, havre 1992, 1993, 1994 51
Udsædsmængde, ærtesyge 2003 233
Udsædsmængde, alm. rajgræs 2001, 2002 135
Udsædsmængde, alm. rajgræs som mellemafg. 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 251
Udsædsmængde, byg-ærtehelsæd 1991, 1992, 1993, 1994 258
Udsædsmængde, direkte sået vinterhvede 1998 84
Udsædsmængde, hybrid- og konventionel vinterhvede 1998, 1999, 2000 100
Udsædsmængde, kemisk bekæmpelsesindsats, såtid 2002 87
Udsædsmængde, kløvergræs 1993 247
Udsædsmængde, kvælstof, planteværn, vinterrug 1992, 1993, 1994 32
Udsædsmængde, kvælstof, vinterbyg 1992, 1993 39
Udsædsmængde, kvælstof, vinterraps 1991, 1992, 1993 126
Udsædsmængde, maltbyg 2008 115
Udsædsmængde, markært 1988, 1989, 1993, 1994, 1995, 2001 130
Udsædsmængde, økologisk 2002 240
Udsædsmængde, rækkeafstande, raps 1997 146
Udsædsmængde, rajgræs 1987, 1988, 1989 240
Udsædsmængde, smalbladet lupin 2005 271
Udsædsmængde, sygdomme, vinterhvede 1989, 1990, 1991 25
Udsædsmængde, triticale 1997, 1998, 1999 41
Udsædsmængde, ukrudtsbekæmpelse 2012, 2013 63
Udsædsmængde, vårbyg 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 48
Udsædsmængde, vinterbyg 2003, 2004, 2005, 2006 23, 30
Udsædsmængde, vinterhvede 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 82
Udsædsmængde, vinterhvede, økologisk 1999 262
Udsædsmængde, vinterraps 2009 174
Udsædsmængde, vinterrug 1988, 1990, 1991 34
Udsædsmængde, vinterrug, økologisk 1991 233
Udsædsmængder 2011, 2012 226
Udsædsmængder af ærter og forskellige græsblandinger, høstet som grønært 2003 294
Udsædsmængder i ært og forskellige græsblandinger, høstet som grønært 2003 295
Udsædsmængder, ærter 2001 281
Udsædsmængder, alm. rajgræs 2003 131
Udsædsmængder, hestebønne 2013 131
Udsædsmængder, markært 2002 130
Udsædsmængder, nøgen havre 2006 138
Udsædsmængder, olieræddike 2010 230
Udsædsmængder, vårbyghelsæd 2001 287
Udsædsmængder, vinterraps 2007 183
Udsædsrenhed, vårraps 1974 2115
Udtagning 2001, 2002 309
Udvalget for Plantebeskyttelse, kemisk kvikbekæmpelse 1978 48
Udvalget for Plantebeskyttelse, kemisk kvikbekæmpelse stubmarker 1978 48
Udvalgte græsblandinger, afgræsning 1995, 1996, 1997 245
Udvaskning 2002, 2012 281
Udvaskning, brakarealer 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 108
Udvaskning, kvælstof 2003, 2007 290
Udvaskning, majs 2011 376
Udviklingen i pesticid- og gødningsforbruget 2003 6
Udviklingsprogrammet for biogas 1996, 1997 197
Udviklingsstadier 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 452
Udviklingsstadier 2013 429
Udvintring 1990, 1991, 2010, 2011, 2012, 2013 5
Udvintring og efterårsgødskning 1987 82
Udvintringsskader 2011, 2012 20
Udvintringssvampe, vinterbyg 1997, 1998, 1999, 2000, 2007 34
Uglelarve i majskolbe 1983 219
Ukama, kartofler 2003 253
UK-brug 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 274
Ukrudt 2005, 2006 105, 121, 370, 389
Ukrudt før såning, vårbyg 1985 210
Ukrudt i ærtehelsæd med kløvergræsudlæg 1999 324
Ukrudt i byg/ærtehelsæd med kløverudlæg 1991, 1992, 1993, 1994 261
Ukrudt i energipil 1995 209
Ukrudt i foderroer 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 280
Ukrudt i frøgræs 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,, 2000 151
Ukrudt i grønrug med kløvergræsudlæg 1996, 1997, 1998, 1999 314
Ukrudt i grønrug med kløverudlæg 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 285
Ukrudt i hør 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 171
Ukrudt i hvidkløver 1986, 1987, 1988, 1989, 1997, 1998, 1999, 2000 149
Ukrudt i hvidkløver, engrapgræs 1997, 1998, 1999, 2000 149
Ukrudt i kartofler 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000 260
Ukrudt i kløver 1987 95
Ukrudt i kløvergræs, eftervirkning 1992, 1993, 1994, 1995 251
Ukrudt i korn med udlæg 1988, 1989 183
Ukrudt i lucerne 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 247
Ukrudt i majs 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 316
Ukrudt i majs med udlæg af rødsvingel 1999, 2000 305
Ukrudt i majs, mekanisk bekæmpelse 1995 218
Ukrudt i majs, strategi 2004, 2005, 2006 371
Ukrudt i markært 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 143
Ukrudt i markært, strategi 2002 2001 134
Ukrudt i rajgræs 1996, 1997 140
Ukrudt i sommer/efterårsudlagt rajgræs 1997, 1998, 1999 158
Ukrudt i spinat 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 170
Ukrudt i sukkerroer 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003 271
Ukrudt i tidligt sået vinterhvede 1998, 1999 87
Ukrudt i triticale 1999, 2000 36
Ukrudt i valmue 1994 147
Ukrudt i vårbyg med hvidkløver 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 133
Ukrudt i vårbyg med kløverudlæg 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999 320
Ukrudt i vårbyg med lucerneudlæg 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998, 1999 316
Ukrudt i vårbyg, kløverudlæg 1994, 1995, 1996, 1997 255
Ukrudt i vårbyg, sorters konkurrenceevne 2001 121
Ukrudt i vårhvede, økologisk 1999 264
Ukrudt i vårraps 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995 145
Ukrudt i vårraps, effekt 1987 110
Ukrudt i vårsæd 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 123
Ukrudt i vårsæd, strategi 2001 118
Ukrudt i vinterbyg 1999, 2000 28
Ukrudt i vinterraps 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 164
Ukrudt i vinterraps, radrensning 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 149
Ukrudt i vinterrug 1989, 1990, 1991, 1997, 1999, 2000 31
Ukrudt i vintersæd, strategi 2004, 2005 45
Ukrudt og skadedyr, kombineret, foderroer 1970, 1971, 1972, 1973 2069
Ukrudt og spildkorn, vinterraps 1983, 1987 174/112
Ukrudt, ært 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 172
Ukrudt, alm. rajgræs 2001, 2002, 2003 131
Ukrudt, bederoefrø 1972, 1973 2127/2124
Ukrudt, bederoer 2005 320
Ukrudt, bekæmpelsestidspunkt 2002 77
Ukrudt, dækningsprocent 2001 68
Ukrudt, dæksæd/kløverudlæg 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 161
Ukrudt, dosis, Venzar, foderroer 1977, 1978, 1979 105
Ukrudt, enårig rapgræs 2011 169
Ukrudt, enårig rapgræs i frøgræs 1986 100
Ukrudt, engsvingel 2004 129, 137
Ukrudt, foderroer 1987 183
Ukrudt, frøgræs 1975, 1986, 1987 125/100/98
Ukrudt, frøgræsudlæg 2001 139
Ukrudt, harvning og kemikalier, korn 1940 10.M
Ukrudt, hestebønner 1986 178
Ukrudt, hør 1985, 1986, 1987 117/115/116
Ukrudt, hundegræs 2004 128, 135
Ukrudt, hvedesorters konkurrenceevne 2003 65
Ukrudt, hvid- og rødkløverfrø 1978 146
Ukrudt, hvidkløver 2002 137
Ukrudt, hvidkløverfrø 1971 1117
Ukrudt, kålroer 1968, 1969, 1970, 1971 1074
Ukrudt, kartofler 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013 319
Ukrudt, konkurrenceevne 2003 65
Ukrudt, konservesærter 1979 151
Ukrudt, kørehastighed     2012, 2013 110
Ukrudt, korsblomstret i vårraps 1980, 1984 158/108
Ukrudt, majs 1987, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 426
Ukrudt, majs under plast 2004, 2005 380
Ukrudt, majs, atrazin 1980, 1981, 1982 118
Ukrudt, majs, logaritmesprøjtning 2007 370
Ukrudt, majs, plastdækning 2007 372
Ukrudt, markært 2001, 2002, 2003 118, 122
Ukrudt, nedsat dosis, vintersæd 1987 169
Ukrudt, optælling 2001 67
Ukrudt, rajgræs 2001, 2004 129
Ukrudt, raps 2008, 2009 164
Ukrudt, raps, strategi 2008, 2009 164
Ukrudt, reduceret jordbearbejdning 2002 77
Ukrudt, rødsvingel 2001, 2002, 2003 129
Ukrudt, roer 2010 325
Ukrudt, Roundup resistent majs 2007 372
Ukrudt, sædskifte, majs 2007 349
Ukrudt, sen beh., hormonmiddel 1987 189
Ukrudt, silomajs 1978, 1979, 1980 110
Ukrudt, spinat 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 177
Ukrudt, strandsvingel 2004, 2005 148
Ukrudt, strategi i vårsæd 2012, 2013 109
Ukrudt, stubbearbejdning 2003 68
Ukrudt, sukkerroer 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 320
Ukrudt, tokimbladet, vinterhvede 2009 68
Ukrudt, valmue 1972, 1975, 1978, 1982, 1983 173
Ukrudt, vårbyg 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013 300
Ukrudt, vårbyg m. kløverudlæg 1987 159
Ukrudt, vårhvede 1979 95
Ukrudt, vårraps 1985, 1986 109/109
Ukrudt, vårraps, effekt 1986 110
Ukrudt, vårsæd 2002, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 106
Ukrudt, vårsæd, strategi 2008, 2009 107
Ukrudt, Venzar, tidspunkt, foderroer 1977 90
Ukrudt, vinterbyg 2002 26
Ukrudt, vinterhvede 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 66
Ukrudt, vinterhvede, sprøjtetidspunkt 2010 71
Ukrudt, vinterhvede, ved såning eller forår 1984, 1985, 1986 164
Ukrudt, vinterraps 2001, 2002, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013 160
Ukrudt, vinterrug 2002 29
Ukrudt, vintersæd 2001, 2002, 2004, 2008 63, 68
Ukrudt, vintersæd, efterår 1987 165
Ukrudt, vintersæd, efterår eller forår 1987 168
Ukrudt, vintersæd, forår 1985, 1986, 1987 169
Ukrudtsbekæmpelse 2010 296
Ukrudtsbekæmpelse efter grubbesåning 2008 176
Ukrudtsbekæmpelse i sukkeroer 2003 240
Ukrudtsbekæmpelse med hel og halv normaldosis, vintersæd 2001 83
Ukrudtsbekæmpelse med hel, halv og kvart normaldosis, vårsæd 2001 116
Ukrudtsbekæmpelse, cikorierod 2007 288
Ukrudtsbekæmpelse, frøafgrøder 2001 135
Ukrudtsbekæmpelse, hestebønne 2013 131
Ukrudtsbekæmpelse, hvidkløver 2001, 2002 138
Ukrudtsbekæmpelse, kartofler 2001, 2002 270
Ukrudtsbekæmpelse, kartofler, nye midler 2013 320
Ukrudtsbekæmpelse, langsigtet 2011 78
Ukrudtsbekæmpelse, langsigtet, vinterhvede 2009 76
Ukrudtsbekæmpelse, majs 2007, 2008, 2011, 2012, 2013 409
Ukrudtsbekæmpelse, majs, strategi 2009 366
Ukrudtsbekæmpelse, økologisk vårsæd 2007 288
Ukrudtsbekæmpelse, olieræddike 2008 182
Ukrudtsbekæmpelse, pil 2010, 2011 190
Ukrudtsbekæmpelse, strandsvingel 2004 128
Ukrudtsbekæmpelse, sukkeroer, økologisk 2001 241
Ukrudtsbekæmpelse, sukkerroer 2005 277
Ukrudtsbekæmpelse, vårsæd 2001 113
Ukrudtsbekæmpelse, vinterhvede 2001 230
Ukrudtsbekæmpelse, vinterhvede, strategi 2007 53
Ukrudtsbekæmpelse, vinterraps 2001, 2002 152
Ukrudtsbekæmpelse, vintersæd 2008 49
Ukrudtsbekæmpelse, vintersæd, økologisk 2002 238
Ukrudtsbekæmpelse, vintersæd, timing 2008 49
Ukrudtsbekæmpelse, Yara N-Sensor 2010 81
Ukrudtsbekæmpelse,markfrøafgrøder 2002 135
Ukrudtsbrænding 1988, 1989 221
Ukrudtsfrø i gylle, spireevne 1982 217
Ukrudtsharvning 2006 301
Ukrudtsharvning, byg/ært 1992 213
Ukrudtsharvning, konventionelt 2002 241
Ukrudtsharvning, korn 1989, 1990 222
Ukrudtsharvning, majs, økologisk 1996 207
Ukrudtsharvning, markært 1998, 1999, 2000 145
Ukrudtsharvning, økologisk 1995, 2002 241
Ukrudtsharvning, økologisk markært 1997, 1998, 1999 264
Ukrudtsharvning, økologisk vårbyg 1995, 1996, 1997 215
Ukrudtsharvning, økologisk vårhvede 1988, 1999 264
Ukrudtsharvning, økologisk vinterhvede 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 239
Ukrudtsharvning, oliehør, økologisk 1996 206
Ukrudtsharvning, vårbyg 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 232
Ukrudtsharvning, vårsæd 2001, 2002 123
Ukrudtsharvning, vintersæd 2001, 2002 88
Ukrudtsharvning, vintersæd, økologisk 2002 238
Ukrudtskontrol, ærter 2009 276
Ukrudtskontrol, vårhvede 2002 259
Ukrudtsm., dosering morgen 1987 158
Ukrudtsm., dosering, vårbyg 1974, 1975, 1976, 1977, 1987 157
Ukrudtsm., skånsomhed, bederoer 1984, 1985, 1986 187
Ukrudtsm., typer, vårbyg 1971, 1972, 1973, 1974 2068
Ukrudtsm., vårraps 1985 110
Ukrudtsmidler 2003, 2010 15
Ukrudtsmidler i markært, effekt 2001 134
Ukrudtsmidler, energipil 2010 185
Ukrudtsmidler, frøgræs 2009, 2010 144
Ukrudtsmidler, sukkerroer 2003 274
Ukrudtsmidler, vårsæd 2008 115
Ukrudtsregulering 1988, 1989, 1990 222
Ukrudtsstrigling og gylleudbringning 1998, 1999, 2000 210
UKS-34 (ureakalksalpeter) 1986 83
Undergødskning 2005, 2013 16
Undergrundsløsning 1977, 1989, 1990, 1991 66
Undergrundsløsning, dybpløjning 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 246
Undergrundsløsning, udbyttekort 1999 243
Undersøgelsesmetode, jordprofiler 1977 175
Ungdyrenes afgræsningsforhold 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 2153
Ungkvæg, afgræsningsforhold, skiftefolde 1975 164
Ungkvæg, foldsystemer 1973 2156
Ungkvæg, lævirkning 1972 2158
Universal 2003 263
Universiteter 2010 9
Unormale spirer, markært 1985 71
Unormale spirer, vinterbyg 1985 71
Upløjet 2004, 2006 303
Ure 2001, 2002, 2003, 2004 241
Urea 2006 205
Urea og kalkammonsalpeter, frøgræs 1973 2120
Urea og kalkammonsalpeter, vintersæd 1986 83
Urea, fl. ammoniak, vinterhvede 1988, 1989 96
Urea, i gylle 1993, 1994 104
Urea, udbringningstid, frøgræs 1971 1113
Urea, vinterbyg 1986 83
Urea, vinterhvede 1985 86
Urea, vinterrug 1986 83
Ureaammoniumnitrat 2004 174
Ureaderivater 2006 205
Ureafosfat, sukkerroer 2003 270
Ureaseinhibitor 2010, 2011 215
Ursa 2003 86, 92, 93, 98
Ursula 2001, 2002 275
Urter i græsmarker 2003 243
Urter i kløvergræs 2005 285
Ustadigt vejr 2007, 2009 17
Uvildighed 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010 8